Home » Persberichten

Persberichten

Dit is een overzicht van alle persberichten.

Verhuurders steunen oproep huurdersvereniging Woonbond aan politiek om haast te maken

07 december 2015

Sinds 2013 verhogen verhuurders van gereguleerde huurwoningen (<€710,-) de huren op basis van het inkomen van de huurders. Dit systeem van inkomensafhankelijke huurverhogingen kon vanaf het begin op weinig sympathie rekenen van huurders en verhuurders, omdat het veel gedoe geeft en er met privacygevoelige gegevens van de huurder wordt gewerkt. Het kabinet wilde in 2015 al overgaan op een ander systeem. Dat is vanwege politieke onenigheid niet gelukt. Nu dreigt de overgang naar een andere huurverhogingssystematiek vanwege politieke traagheid wéér niet te lukken. 

Lees meer >

Klimaatwet Samsom-Klaver stelt vastgoedsector voor onmogelijke opgave

25 november 2015

De PvdA en GroenLinks gaan een wetsvoorstel indienen waarmee wordt geregeld dat het kabinet een klimaatbegroting maakt met wettelijke doelen voor CO2-uitstoot, energiebesparing en duurzame energie. Het wetsvoorstel reikt tot 2050 en is bedoeld als een vervolg op de energiedoelen die in het SER Energieakkoord zijn overeengekomen tussen het kabinet en verschillende maatschappelijke partijen. Coalitiepartner VVD heeft het voorstel al afgedaan als onrealistisch. Ook vereniging van particuliere vastgoedbeleggers Vastgoed Belang ageert sterk tegen het plan van fractievoorzitters Samsom en Klaver. 

Lees meer >

Corporatiesector zelf debet aan gebrekkige doorstroming scheefwoners

10 november 2015

Corporaties en gemeenten geloven niet in het doorstroombeleid van minister Blok. Het beleid is erop gericht dat huishoudens in de gesubsidieerde, sociale huursector met een té hoog inkomen doorstromen naar de vrije huursector of de koopsector. Volgens branchevereniging Vastgoed Belang hebben de corporaties echter boter op hun hoofd. Zij hebben zelf de kaarten in handen om het probleem op te lossen, maar weigeren te leveren.  

Lees meer >

Grote financiele schade particulieren vastgoedeigenaren dreigt bij verkoop Propertize

22 oktober 2015

Na de nationalisatie van SNS REAAL begin 2013 is de vastgoedtak van de bank - verzekeraar afgesplitst en ondergebracht in de NL Financial Investments. Nu de marktomstandigheden zijn verbeterd wil minister Dijsselbloem de vastgoedportefeuille in zijn totaliteit verkopen. Particuliere vastgoedeigenaren met lopende leningen bij Propertize vrezen voor de gevolgen en dringen aan op uitstel.  

Lees meer >

Huurprijzen stijgen in 2015 nauwelijks

13 oktober 2015

Het aantal huishoudens met huurtoeslag steeg van 1,1 miljoen in 2006 tot 1,3 miljoen in 2013. De hoogte van de bijdrage is onder meer afhankelijk van het huishoudinkomen en de huurprijs. Binnen de groep huurtoeslagontvangers had bijna 66 procent van de huis­houdens een minimuminkomen. Per huurtoeslagontvanger steeg de gemiddelde bijdrage in 2013 naar 183 euro per maand.

Lees meer >