Home » Persberichten

Persberichten

Dit is een overzicht van alle persberichten.

Vastgoedeigenaren open voor gesprek met huurders over gevolgen corona

18 maart 2020

De maatregelen om het coronavirus te bestrijden komen hard aan voor ondernemers. Met name in de horeca en andere sectoren die gedwongen de deuren sluiten. Er moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat huurders hierdoor omvallen. Om deze slechte tijd op te vangen is de inzet nodig van de ondernemer, verhuurder, banken en overheid. Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere beleggers in vastgoed, roept partijen op om gezamenlijk op te trekken bij het aanpakken van de problemen.

Lees meer >

Kamer wijst kabinet op blinde vlek in Klimaatakkoord

13 maart 2020

Afgelopen donderdag verzocht de SGP met steun van de VVD minister Knops (Binnenlandse Zaken) om maatregelen in kaart te brengen waarmee de verduurzaming van de particuliere huurwoningvoorraad wordt gefaciliteerd, en wat de knelpunten en mogelijkheden daarbij zijn. Hiermee wordt aan de regering nu nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de verduurzamingsproblematiek van deze grote groep huurwoningeigenaren die vooralsnog een blinde vlek zijn in het Klimaatakkoord. Bij het uitwerken van stimuleringsmaatregelen dreigt deze groep te worden vergeten. De Vereniging van particuliere verhuurders, Vastgoed Belang, is erg blij met de oproep. Directeur beleid Co Koning: “Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een onderzoek naar deze blinde vlek in het Klimaatakkoord. Wij roepen de leden van de Tweede Kamer op om het verzoek van de SGP te steunen. Hierdoor kan worden voorkomen dat 500.000 huurders straks in de kou komen te zitten.”

Lees meer >

500.000 oudere huurwoningen dreigen verduurzamingsslag te missen

11 februari 2020

Honderdduizenden huurders van huurwoningen in Nederland dreigen op termijn in de kou te komen staan. In het Klimaatakkoord worden kleine verhuurders van woningen namelijk vaak over het hoofd gezien. Het gaat dan om verhuurders met één of enkele woningen. In veel gevallen zijn dat (voormalige) MKB ondernemers of ZZP’ers die de woningen aan houden als pensioenvoorziening. Zij verhuren bijna 500.000 woningen in Nederland. Dit zijn voor een groot deel al wat oudere huurwoningen die vanwege hun bouwjaar matig of slecht geïsoleerd zijn. Juist bij dit type woningen  valt veel energiebesparing te realiseren. Kleine verhuurders zijn over het algemeen best bereid de verhuurde woningen te verduurzamen. De forse investeringen die daarvoor gedaan moeten worden, kunnen zij echter niet zonder meer opbrengen.

Lees meer >

Vastgoed Belang opent meldpunt voor verhuurdersklachten Huisvestingsverordeningen

05 juli 2019

Vastgoed Belang heeft een meldpunt beschikbaar gesteld waar verhuurders klachten en problemen kunnen melden die worden ervaren als gevolg van nieuwe Huisvestings-verordeningen. Directe aanleiding voor het meldpunt is de onder veel protest aangenomen Huisvestingsverordening in Den Haag. Het doel van het meldpunt is om signalen vanuit verhuurders te verzamelen en deze ter evaluatie aan de betrokken gemeenten te overhandigen.

 

Lees meer >

Vastgoed Belang: zet in op lokale afspraken en nieuwbouw in plaats van slechte plan noodknop

04 juli 2019

Vandaag presenteerde minister van Binnenlandse Zaken Ollongren haar plannen voor het middenhuursegment (huren tussen €720-€1000). Tegen het advies van Vastgoed Belang in blijft de mogelijkheid  van een “noodknop middenhuur” op tafel liggen. Met deze maatregel zouden gemeenten de mogelijkheid krijgen om huurprijzen in de vrije sector te begrenzen op circa 6% van de WOZ-waarde van een woning. “Een slecht plan waarmee de problemen alleen maar groter worden”, stelt Algemeen directeur van Vastgoed Belang Laurens van de Noort. “Gelukkig is de minister ook van mening dat de voorkeur uitgaat naar lokale afspraken tussen gemeenten en vastgoedpartijen, in plaats van deze noodknop. Wij werken daar graag aan mee.”

Lees meer >