Home » Persberichten

Persberichten

Dit is een overzicht van alle persberichten.

500.000 oudere huurwoningen dreigen verduurzamingsslag te missen

11 februari 2020

Honderdduizenden huurders van huurwoningen in Nederland dreigen op termijn in de kou te komen staan. In het Klimaatakkoord worden kleine verhuurders van woningen namelijk vaak over het hoofd gezien. Het gaat dan om verhuurders met één of enkele woningen. In veel gevallen zijn dat (voormalige) MKB ondernemers of ZZP’ers die de woningen aan houden als pensioenvoorziening. Zij verhuren bijna 500.000 woningen in Nederland. Dit zijn voor een groot deel al wat oudere huurwoningen die vanwege hun bouwjaar matig of slecht geïsoleerd zijn. Juist bij dit type woningen  valt veel energiebesparing te realiseren. Kleine verhuurders zijn over het algemeen best bereid de verhuurde woningen te verduurzamen. De forse investeringen die daarvoor gedaan moeten worden, kunnen zij echter niet zonder meer opbrengen.

Lees meer >

Vastgoed Belang opent meldpunt voor verhuurdersklachten Huisvestingsverordeningen

05 juli 2019

Vastgoed Belang heeft een meldpunt beschikbaar gesteld waar verhuurders klachten en problemen kunnen melden die worden ervaren als gevolg van nieuwe Huisvestings-verordeningen. Directe aanleiding voor het meldpunt is de onder veel protest aangenomen Huisvestingsverordening in Den Haag. Het doel van het meldpunt is om signalen vanuit verhuurders te verzamelen en deze ter evaluatie aan de betrokken gemeenten te overhandigen.

 

Lees meer >

Vastgoed Belang: zet in op lokale afspraken en nieuwbouw in plaats van slechte plan noodknop

04 juli 2019

Vandaag presenteerde minister van Binnenlandse Zaken Ollongren haar plannen voor het middenhuursegment (huren tussen €720-€1000). Tegen het advies van Vastgoed Belang in blijft de mogelijkheid  van een “noodknop middenhuur” op tafel liggen. Met deze maatregel zouden gemeenten de mogelijkheid krijgen om huurprijzen in de vrije sector te begrenzen op circa 6% van de WOZ-waarde van een woning. “Een slecht plan waarmee de problemen alleen maar groter worden”, stelt Algemeen directeur van Vastgoed Belang Laurens van de Noort. “Gelukkig is de minister ook van mening dat de voorkeur uitgaat naar lokale afspraken tussen gemeenten en vastgoedpartijen, in plaats van deze noodknop. Wij werken daar graag aan mee.”

Lees meer >

Persbericht Vastgoed Belang inzake Klimaatakkoord

28 juni 2019

Vanmiddag presenteerde minister Wiebes het Klimaatakkoord. Vastgoed Belang, de brancheorganisatie voor particuliere beleggers in vastgoed, heeft met belangstelling kennis genomen van het definitieve klimaatakkoord. Tot 2030 moeten 1,5 miljoen woningen worden verduurzaamd. Van die 1,5 miljoen te verduurzamen woningen is een aanzienlijk deel in eigendom van particuliere verhuurders. Zij bezitten samen ongeveer 750.000 huurwoningen in Nederland. Veel van die woningen dateren van voor de jaren ’70 van de vorige eeuw. Een aanzienlijk aandeel dateert zelfs van voor de tweede wereldoorlog. Dat type woningen is technisch en economisch moeilijk te verduurzamen. Het is positief dat met deze problematiek in het definitieve Klimaatakkoord rekening wordt gehouden.

 

Lees meer >

Uitkomst ‘WoonOnderzoek Nederland’ zet kabinetsplannen middenhuur op losse schroeven

04 april 2019

Uit het driejaarlijkse ‘WoonOnderzoek Nederland’ (WoON)  blijkt dat particuliere verhuurders een onmisbare rol spelen in het aanbod van middeldure huurwoningen (huur tussen €720 - €1000 - prijspeil 2019). Het aantal huurders met een middenhuur in de particuliere sector (in dit onderzoek zowel private als institutionele verhuurders) is in drie jaar tijd met wel 35% toegenomen. Dit schreeuwt om meer particuliere betrokkenheid in dit segment en dwingt tot aanpassing van gemeentelijk en landelijk beleid. Het voornemen van het kabinet om de aanvangshuurprijs in de vrije huursector te maximeren door introductie van een ‘noodknop middenhuur’ staat daarmee op losse schroeven.

Lees meer >