Home » Over ons » Lidmaatschap » Lidmaatschap beëindigen

Lidmaatschap beëindigen

Bent u ontevreden over uw lidmaatschap? We horen graag van u. Met uw feedback kunnen we blijven werken aan de verbetering van onze vereniging.

De beëindiging van het lidmaatschap is vastgelegd in artikel 7 lid 2 van de statuten van de vereniging. U kunt uw lidmaatschap opzeggen per aangetekend schrijven naar onderstaand adres. Een opzegging dient minstens vier weken voor het einde van het jaar bij ons binnen te zijn. Wij verzoeken u vriendelijk de reden van uw opzegging te vermelden. 

U kunt uw opzegging versturen naar:

Vastgoed Belang
Haaksbergweg 75
1101 BR AMSTERDAM