Home » Over ons » Lidmaatschap » Lidmaatschap beëindigen

Lidmaatschap beëindigen

Bent u ontevreden over uw lidmaatschap? We horen graag van u. Door uw bericht kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. U kunt uw lidmaatschap opzeggen per aangetekend schrijven voor 1 december van een jaar. Wij verzoeken u de reden van uw opzegging te vermelden. Een schriftelijke opzegging gedateerd na uw jaarlidmaatschap is pas het jaar daarop van kracht. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van uw opzegging. Vastgoed Belang accepteert geen opzeggingen per telefoon. De beëindiging van het lidmaatschap op deze wijze is vastgelegd in artikel 7 lid 2 van de statuten van de vereniging.

Voorbeeld

U wordt op 17 november 2018 lid en stuurt een opzeggingsbrief gedateerd op 19 oktober 2019. Vastgoed Belang zal uw lidmaatschap vervolgens beëindigen per 17 november 2020.
De contributie voor het jaar 2020 dient u in dit geval nog in zijn geheel te voldoen.


Let op: Bij het versturen van post graag het etagenummer (2) van ons kantoor vermelden.


Vastgoed Belang
Nachtwachtlaan 20-2
1058 EA Amsterdam