Home » Over ons » Lidmaatschap

Lidmaatschap

Wilt u zich aanmelden als nieuw lid? U bent van harte welkom!

Meld u direct aan via de link op deze pagina of lees hieronder meer over de voordelen van het lidmaatschap.

Hoe meer leden, hoe beter wij uw belangen kunnen behartigen! Daarnaast bieden wij u informatie en voorlichting over alle stappen van het beleggingsproces.

Contributie 2017

De contributie voor 2017 is vastgesteld op:

 • € 210,- (incl. btw) voor kleine leden. (Vanaf 2e kwartaal 157,50)
 • € 750,- (incl. btw) voor professionele leden (hierbij krijgt u onder andere de mogelijkheid om u aan te sluiten bij de sectie OPB) (Vanaf 2e kwartaal 562,50)
 • € 55,-   (incl. btw) speciaal voor studenten aan een HBO- of WO-opleiding op het gebied van vastgoed. Als lid ontvangt je ons handboek, het magazine Steengoed en een uitnodiging voor een borrel, waar je medestudenten kunt treffen.

De voordelen:

U kunt tegen gunstig tarief

 • deelnemen aan onze cursussen;
 • gebruik maken van onze juridische en fiscale dienst;
 • een WOZ bezwaar indienen en beroepsprocedures volgen;
 • incassoprocedures voeren via Stichting Weerstandsfonds;
 • een energielabel en maatwerkadviezen krijgen;
 • bouwkundig advies krijgen;
 • uw panden laten verzekeren.

Daarnaast ontvangt u:

 • Jaarlijks het handboek voor huur en verhuur van vastgoed. Hierin vind u informatie over allerlei aspecten binnen het vakgebied.
 • Vier maal per jaar het Magazine Steengoed, met daarin informatie en artikelen over recente ontwikkelingen, actualiteiten en achtergronden van het nieuws.
 • E-mailnieuwsbrieven met nieuws, informatie over bijeenkomsten en cursussen en andere actualiteiten.
 • Toegang tot de website, met rekenmodules, applicaties, alle documenten, formulieren en modelhuurovereenkomsten.

Bijeenkomsten

U heeft gratis toegang tot de halfjaarlijkse regionale ledenvergaderingen en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, waar interessante sprekers, de actualiteit en de resultaten van onze inspanningen bespreken.

Lidmaatschap beëindigen?

Bent u ontevreden over uw lidmaatschap? Laat u ons weten waarom?
Door uw bericht kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening alleen maar verbeteren.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. U kunt uw lidmaatschap slechts opzeggen per aangetekend schrijven voor 1 december van een jaar. Vermeld de reden van uw opzegging! De beëindiging van het lidmaatschap op deze wijze is vastgelegd in artikel 7 lid 2 van de statuten van de vereniging. De statuten kunt u inzien op onze website. (bovenaan rechts)

Vastgoed Belang accepteert geen opzeggingen per telefoon.

Een schriftelijke opzegging gedateerd na 1 december is pas van kracht op 31 december van het volgende jaar. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van uw opzegging.

Let op: Bij het versturen van post graag het etagenummer van ons kantoor vermelden:

Vastgoed Belang
Nachtwachtlaan 20-2
1058 EA Amsterdam

Voorbeeld
U stuurt een opzeggingsbrief gedateerd op 20 december 2017.
Vastgoed Belang zal uw lidmaatschap vervolgens beëindigen per 31 december 2018.
De contributie voor het jaar 2018 dient u in dit geval nog in zijn geheel te voldoen.