Home » Over ons » Bestuur » Rekeningcommissie

Rekeningcommissie

De Rekeningcommissie speelt een belangrijke rol met betrekking tot de financiën van de vereniging. De Rekeningcommissie formuleert een advies voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening, de begroting en het contributievoorstel van de vereniging door de Ledenraad.

De Rekeningcommissie bestaat momenteel uit:

De heer mr. C.M. Verkade (voorzitter)

De heer J.G. Verhoef

De heer mr. J.J. Hendrikse

Mevrouw I. Lubbers

Mevrouw G.W. Postma (plv.)