Home » Over ons » Bestuur » Ledenraad

Ledenraad

Mevrouw A. Burgmans

De heer D. Stello

Mevrouw A.E.W. Reijnhoudt-Janmaat

Mevrouw C.J.M. Hulsman-van Duuren

De heer drs. R.J. van den Broek MRICS

De heer J.A.C.M. van Vucht

De heer mr. M.Th.J.H. Straatman

Mevrouw G.W. Postma

De heer mr. J.J. Hendrikse

De heer O.P. van der Linden

De heer ir. M. Meijer

De heer J.G. Verhoef

De heer. H. den Ouden

De heer R. Thijssen

De heer A.G.A. van Rappard

De heer S. Jeukens

Mevrouw C. Eussen

Mevrouw H. Bakker

De Ledenraad van Vastgoed Belang is het hoogste besluitvormend orgaan van de vereniging. De door de leden gekozen Ledenraad stelt het beleidsplan, de jaarlijkse begrotingen en het contributievoorstel vast. Zij zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de vereniging.

Ledenraadvergaderingen

De halfjaarlijkse Ledenraadvergaderingen wordt bijeen geroepen door het Hoofdbestuur.
In het voorjaar wordt de jaarrekening en het jaarverslag besproken.
In het najaar komt het beleidsplan en de begroting van het volgende jaar aan bod.