Home » Over ons » Bestuur » Hoofdbestuur

Hoofdbestuur

De heer J. Kamminga (voorzitter)

De heer drs. S.I.J. Zeilstra (secretaris)

De heer mr. X.G.D.J. van Pelt

De heer mr. ir. J. Bezemer (vicevoorzitter)

De heer ir. J.B. Sellmeijer

De heer mr. C.M. Verkade (penningmeester)

De heer ir. P.W. (Peter) Hagedoorn, MRE

De heer E. Willems

 

Het hoofdbestuur behartigt de belangen van de leden op landelijk politiek en bestuurlijk niveau, voert het beleid uit van de Ledenraad en bestuurt het bureau van de vereniging. Tevens bereidt het hoofdbestuur de besluitvorming voor door de Ledenraad.

Het hoofdbestuur van Vereniging Vastgoed Belang, bestaat uit een voorzitter en de afgevaardigden van de diverse regionale afdelingen.

Bestuursvergaderingen

Het hoofdbestuur van de vereniging komt ten minste vier keer per jaar samen.