Home » Over ons » Bestuur » Hoofdbestuur

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van Vereniging Vastgoed Belang, bestaat uit een voorzitter en de afgevaardigden van de regionale afdelingen. Het hoofdbestuur behartigt de belangen van de leden op landelijk politiek en bestuurlijk niveau, voert het beleid uit van de Ledenraad en bestuurt het bureau van de vereniging. Het hoofdbestuur van de vereniging komt ten minste vier keer per jaar samen.

Het hoofdbestuur bestaat momenteel uit:

De heer Jack de Vries (voorzitter)

De heer drs. S.I.J. Zeilstra (secretaris)

De heer mr. C.M. Verkade (penningmeester)

De heer E. Willems

De heer A. Bruggeman

De heer R. Thijssen

De heer W. Groen