Home » Over ons » Bestuur » Bestuur Stichting Weerstandsfonds

Bestuur Stichting Weerstandsfonds

Bestuursleden

De heer mr. L.J.W.M. Schroeder (voorzitter)

De heer ir. J.B. Sellmeijer

De heer mr. C.M. Verkade

Mevrouw A. Burgmans

De heer mr. ir. J. Bezemer (penningmeester en secretaris)

De heer J.J.A. Bakker

De heer mr. M. Straatman

Over de Stichting Weerstandsfonds:

De Stichting Weerstandsfonds ziet erop toe dat de afspraken tussen verhuurder en huurder uit het huurcontract worden nageleefd. De belangrijkste verplichtingen zijn: 

  • de stipte betaling van de verschuldigde huurprijs;
  • de behoorlijke bewoning en het behoorlijk gebruik van het gehuurde;
  • het niet veroorzaken van overlast aan zijn medebewoners of aan de verhuurder of zijn huisgenoten.

Wilt u lid worden of meer weten over de Stichting Weerstandsfonds klik dan hier. Heeft u vragen? Mail daar naar: info@vastgoedbelang.nl.

 

Het bestuur van Stichting Weerstandsfonds komt enkele keren per jaar samen.