Home » Over ons » Afdelingen » Afdeling Oost

Afdeling Oost

oost

Samenstelling Bestuur

  • Dhr. J. Middelbos (Voorzitter)
  • E. Willems (Vice-voorzitter en hoofdbestuurslid)
  • vacature (Ledenraad)

Bereikbaarheid

De afdeling is te bereiken via: info@vastgoedbelang.nl

 

Afdeling Oost van Vastgoed Belang

Afdeling Oost van vereniging Vastgoed Belang is een van de zes regioafdelingen, welke heel Nederland bestrijken. Zij levert een actieve inbreng in het beleid van Vastgoed Belang. Veel van de ideeën van afdeling Oost zijn tot verenigingsbeleid geworden.

Postcodes:  6500 - 7399


Voorjaarsbijeenkomst

De voorjaarsbijeenkomst van de afdeling Oost vindt plaats op 11 maart 2020.  

De uitnodiging met het programma treft u hier aan. De beleidsnotitie bij de uitnodiging vindt u hier.

Presentaties

 

Mei 2019

 Presentatie Vastgoed Belang-directeur Laurens van de Noort en   presentatie onze experts 

Oktober 2018

  Presentatie Vastgoed Belang

Oktober 2017

  Voorjaarsbijeenkomst afdeling Oost 

December 2016

 Presentatie Dhr. C. Koning 

Juni 2016

 Presentatie

 


 

Actief naar gemeentelijke overheden

Het afdelingsbestuur behartigt binnen het gebied van de afdeling zoveel mogelijk de belangen van de leden op lokaal politiek en bestuurlijk niveau en ondersteunt de publiciteit en ledenwerving binnen de afdeling. Er wordt gevraagd en ongevraagd gereageerd op voorgenomen of op huidig beleid van de lokale overheden. Beleid dat vaak voorbijgaat aan de belangen, of in het nadeel is van de belegger in vastgoed.

De gemeentelijk coördinatoren spelen hierin een grote rol.

Afdelingsvergaderingen

De halfjaarlijkse afdelingsvergaderingen zijn toegankelijk voor leden en bestaan uit een beleids- en informatief gedeelte. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over de landelijke en lokale actualiteiten en de inzet/lobby van Vastgoed Belang. Ook worden er interessante sprekers uitgenodigd die u informeren over relevante ontwikkelingen.