Home » Over ons » Afdelingen » Afdeling Zuid

Afdeling Zuid

zuid

Samenstelling Bestuur

  • Dhr. A. Bruggeman (voorzitter)
  • Mw. C. Eussen-Puts
  • Mw. I. Lubbers
  • Mw. mr. G.M. Aerts
  • Mw. drs. A. Burgmans (Ledenraad)

Bereikbaarheid

De afdeling is te bereiken via: info@vastgoedbelang.nl 

Afdeling Zuid van Vastgoed Belang

Afdeling Zuid van vereniging Vastgoed Belang is een van de zes regioafdelingen, welke heel Nederland bestrijken. Zij levert een actieve inbreng in het beleid van Vastgoed Belang. Veel van de ideeën van afdeling Zuid zijn tot verenigingsbeleid geworden.

Postcodes: 4600 - 6499

 


 

Voorjaarsbijeenkomsten

De bijeenkomsten in Urmond en Gilze hebben plaatsgevonden op 12 en 20 maart 2019. De presentaties vindt u hieronder.

Najaarsbijeenkomsten

De najaarsvergadering komt vanwege een groot evenement ter viering van het 125-jarig bestaan van de vereniging te vervallen. U ontvangt in de loop van het jaar een uitnodiging.

Presentaties

 

Maart 2019 Presentatie 'onze experts' (Gilze), presentatie directeur Laurens van de Noort Vastgoed Belang (Gilze), presentatie directeur Laurens van de Noort (Urmond) en presentatie 'onze experts' (Urmond). 
Oktober 2018

Presentatie (Gilze), presentatie (inclusief presentatie Huurovereenkomsten Bedrijfsruimte) (Urmond).

Februari/ maart 2018

Presentatie 1(Urmond en Gilze), presentatie Tips en Tricks (Gilze) en presentatie Tips en Tricks (Urmond).

Oktober 2017

Presentatie Rabobank (Gilze en Urmond).

April 2017

Presentatie (Gilze), presentatie Urmond en Presentatie VGM NL.

 


 

Actief naar gemeentelijke overheden

Het afdelingsbestuur behartigt binnen het gebied van de afdeling zoveel mogelijk de belangen van de leden op lokaal politiek en bestuurlijk niveau en ondersteunt de publiciteit en ledenwerving binnen de afdeling. Er wordt gevraagd en ongevraagd gereageerd op voorgenomen of op huidig beleid van de lokale overheden. Beleid dat vaak voorbijgaat aan de belangen, of in het nadeel is van de belegger in vastgoed.

De gemeentelijk coördinatoren spelen hierin een grote rol.

Afdelingsvergaderingen

De halfjaarlijkse afdelingsvergaderingen zijn toegankelijk voor leden en bestaan uit een beleids- en informatief gedeelte. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over de landelijke en lokale actualiteiten en de inzet/lobby van Vastgoed Belang. Ook worden er interessante sprekers uitgenodigd die u informeren over relevante ontwikkelingen.