Home » Over ons » Afdelingen » Afdeling West-Zuid » Provincie Zuid-Holland vraagt u om te reageren op het ‘ontwerp-Omgevingsbeleid’

Provincie Zuid-Holland vraagt u om te reageren op het ‘ontwerp-Omgevingsbeleid’

09 november 2018

De provincie Zuid-Holland nodigt u van harte uit uw zienswijze te geven op het Ontwerp-Omgevingsbeleid Zuid-Holland, bestaande uit de Ontwerp-Omgevingsvisie, de Ontwerp-Omgevingsverordening en het Ontwerp-Programma ruimte. Het Ontwerp-Omgevingsbeleid Zuid-Holland ligt, samen met de Leefomgevingstoets (planMER), van 6 november 2018 tot en met 17 december 2018 ter inzage.

De provincie vraagt u om te reageren op het ‘ontwerp-Omgevingsbeleid’, de ‘ontwerp Visie rijke groenblauwe leefomgeving’ en de ‘ontwerp Wijziging onderdelen omgevingsbeleid voor kantoren en verstedelijking & wonen. Uw eventuele opmerkingen kunt u uiterlijk 17 december 2018 aan ons kenbaar maken. De zienswijzen worden door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten betrokken bij de definitieve vaststelling van het Omgevingsbeleid.

Lees meer op de website van de provincie Zuid-Holland