Home » Over ons » Afdelingen » Afdeling West-Zuid » Huisvestingsverordening Den Haag 2019-2023

Huisvestingsverordening Den Haag 2019-2023

30 juli 2019

Met ingang van 1 juli 2019 is in Den Haag een nieuwe huisvestingsverordening (HVV) van kracht. In deze verordening staan nieuwe regels met betrekking tot het in gebruik geven en nemen van woonruimte en het wijzigen van de samenstelling van de woningvoorraad. Deze regels gelden voor de komende 4 jaar.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

  1. Huisvestingsvergunning verplicht voor middeldure huurwoningen 
  2. Strengere regels voor het bouwkundig splitsen van woningen

1. Huisvestingsvergunning verplicht voor middeldure huurwoningen

Voorheen was een huisvestingsvergunning alleen nodig voor huurwoningen in het gereguleerde segment (t/m €720). Met ingang van 1 juli 2019 geldt deze vergunningsplicht ook voor alle huurwoningen tussen de 142 en 185 punten op basis van het Woningwaarderingsstelsel (WWS).

Voor huurders betekent dit dat zij voor woningen tussen de 142 en 185 punten een huisvestingsvergunning moeten aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een vergunning mag een huurder maximaal een inkomen van €57.053 (eenpersoons) of €67.053 (meerpersoons) per jaar hebben. De huurder moet de vergunning aanvragen via de website van de gemeente Den Haag, of via een uitgeprint formulier.

Voor verhuurders betekent dit dat zij verplicht zijn woningen tussen de 142 en 185 punten te verhuren aan huurders met een huisvestingsvergunning. Doet u dit niet, loopt u kans om een fikse boete te krijgen: €5.000 voor niet-beroepsmatige verhuurders en  €10.000 voor beroepsmatige verhuurders. Bij een tweede overtreding worden deze boetes verdubbeld. De boete voor huurders is €410.

Let op! Artikel 2:9 van de HVV stelt dat de eigenaar van een woonruimte die onder de vergunningsplicht valt en beschikbaar komt voor verhuur (bijvoorbeeld door vertrek van een huurder), de beschikbaar komende woning moet melden bij de gemeente. Dit artikel is niet van toepassing op particuliere verhuur. U hoeft beschikbaar komende woningen dan ook niet te melden bij de gemeente.

Voor meer informatie over de nieuwe regels rondom huisvestingsvergunningen en het aanvraagproces, kunt u terecht bij de website van de gemeente Den Haag.

2. Strengere regels voor het bouwkundig splitsen van woningen

Per 1 juli geldt er een algeheel verbod op bouwkundig splitsen in de volgende wijken: Schildersbuurt, Transvaalkwartier, Regentessekwartier (excl. Koningsplein e.o.), Valkenboskwartier (excl.Heesterbuurt), Rustenburg en Oostbroek en Laakkwartier (excl. Laakhavens West en Spoorwijk).

Voor de overige wijken gelden strengere regels:

  • De nieuwe woning heeft minimaal 40 vierkante meter woonoppervlakte.
  • De nieuwe woning heeft minimaal 1 volledige bouwlaag of meerdere volledige bouwlagen.
  • De parkeerdruk is lager dan 90% of het parkeren wordt volledig op eigen terrein opgelost.
  • Een omgevingsvergunning en woningvormingsvergunning zijn verplicht.

Voor een overzicht van alle nieuwe regels rondom bouwkundig splitsen kunt u terecht bij de website van de gemeente Den Haag.

Wat vindt Vastgoed Belang van deze nieuwe regels?

Vastgoed Belang is ten principale tegen de (over)regulering van de woningmarkt. Dat nu ook de vrije sector wordt gereguleerd is voor ons onacceptabel. Wij voeren hier een stevige lobby tegen. Onze inspraak kunt u hier lezen. Daarnaast heeft Vastgoed Belang een meldpunt geopend waar verhuurders klachten en problemen kunnen melden die worden ervaren als gevolg van dit nieuwe beleid. Meer informatie daarover vindt u hier.