Home » Over ons » Afdelingen » Afdeling West-Zuid » Den Haag nodigt leden met bezit in Statenkwartier uit om na te denken over aardgasvrije wijk

Den Haag nodigt leden met bezit in Statenkwartier uit om na te denken over aardgasvrije wijk

24 juli 2018

Zoals u weet heeft de gemeente Den Haag de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Ook moet er uiterlijk in 2021 voor iedere wijk een warmteplan zijn om de betreffende wijk aardgasloos te gaan verwarmen. Een groep bewoners van het Statenkwartier heeft het initiatief genomen om een eigen plan te ontwikkelen, samen met de bewoners en de overige eigenaren van woningen/gebouwen in het Statenkwartier. 

Opdrachtgever voor het plan is het Wijkoverleg. De gemeente is er nauw bij betrokken, evenals de provincie en Duurzaam Den Haag. 

‘Alles ligt open’

De wijk kent zo’n 60% eigenaar-bewoners, zo’n 3% woningcorporatiebezit en dus een kleine 40% aan particuliere verhuurders! De gemeente Den Haag wil zoveel mogelijk partijen betrekken bij het maken van het plan, omdat de verschillende opties die voorliggen grote gevolgen kunnen hebben voor de investeringen die de eigenaren moeten gaan doen om hun woningen in de toekomst te verwarmen. Het Statenkwartier wordt door de bureaus die tot nu toe onderzoek hebben gedaan, gezien als een wijk waar niet van tevoren een eenduidige oplossing voor de hand ligt, dus alles ligt op dit moment nog open.

Mogelijke opties: 

- een nieuw wijkbreed warmtenet, op lage of hoge temperatuur, afhankelijk van de bron;

- het bestaande gasnet gebruiken voor duurzame gassoorten;

- oplossingen op straat-/blokniveau zoals WKO’s;

- warmtepompen, infraroodpanelen en andere oplossingen op woningniveau;

- wat er ook gaat gebeuren, het isoleren van de woningen is altijd goed en vaak ook betaalbaar. 

De gemeente is in juni een proces gestart waarin zij de behoeften en ideeën van woningeigenaren meenemen. Uiterlijk april 2019 hoopt Den Haag met een ‘gedragen’ advies te komen voor de wijk.

Inbreng zeer welkom

Hierbij nodigt de gemeente leden met vastgoed in het Statenkwartier uit om contact met op te nemen (Tom Egyedi, tom@publiekeversnellers.nl), zodat er een bijeenkomst kan worden gepland om u bij te praten en te horen hoe u erover denkt. 

De gemeente Den Haag gaat daarbij uit van de vooronderstelling dat uw belang overeenkomt met het belang van de andere huiseigenaren, onder meer: betaalbaarheid, haalbaarheid en comfort. Waarbij 'uiteraard' het minimaliseren van de CO2-uitstoot een ander belangrijk afwegingsaspect is.