Home » Over ons » Afdelingen » Afdeling West-Zuid

Afdeling West-Zuid

westzuid

Samenstelling Bestuur

 

Bereikbaarheid

De afdeling is te bereiken via: info@vastgoedbelang.nl.

 

Afdeling West-Zuid van Vastgoed Belang

Afdeling West-Zuid van vereniging Vastgoed Belang is een van de zes regioafdelingen, welke heel Nederland bestrijken. Zij levert een actieve inbreng in het beleid van Vastgoed Belang. Veel van de ideeën van afdeling West-Zuid zijn tot verenigingsbeleid geworden.

Postcodes: 2200 - 3399 en 4300 - 4599


Voorjaarsbijeenkomst

De voorjaarsbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 12 april 2018. De datum voor 2019 is nog niet bekend.

Najaarsbijeenkomst

De najaarsbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 17 december 2018. De presentaties vindt u hieronder. De datum voor 2019 is nog niet bekend.

Presentaties

2018: december Presentatie Vastgoed Belang, Presentatie investeren in verduurzaming,

                           Bouwfysicus Bert van Dorp over noregret isoleren

2017: april          Presentatie Vastgoed Belang, gemeente Den Haag en Hou van je huis.

2016: oktober     Presentatie 

          april          Presentatie Dhr. Co Koning & Presentatie NIBC


 

Actief naar gemeentelijke overheden

Het afdelingsbestuur behartigt binnen het gebied van de afdeling zoveel mogelijk de belangen van de leden op lokaal politiek en bestuurlijk niveau en ondersteunt de publiciteit en ledenwerving binnen de afdeling. Er wordt gevraagd en ongevraagd gereageerd op voorgenomen of op huidig beleid van de lokale overheden. Beleid dat vaak voorbijgaat aan de belangen, of in het nadeel is van de belegger in vastgoed.

De gemeentelijk coördinatoren spelen hierin een grote rol.

Afdelingsvergaderingen

De halfjaarlijkse afdelingsvergaderingen zijn toegankelijk voor leden en bestaan uit een beleids- en informatief gedeelte. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over de landelijke en lokale actualiteiten en de inzet/lobby van Vastgoed Belang. Ook worden er interessante sprekers uitgenodigd die u informeren over relevante ontwikkelingen.