Home » Over ons » Afdelingen » Afdeling West-Noord » Inspraakmogelijkheid Amsterdamse Huisvestingsverordening 2020; laat uw stem horen vóór 13 juli!

Inspraakmogelijkheid Amsterdamse Huisvestingsverordening 2020; laat uw stem horen vóór 13 juli!

11 juli 2019

Het college van B&W heeft op 28 mei 2019 de concept-Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 (HVV 2020) vrijgegeven voor inspraak voor alle belanghebbenden. Het bestuur van de  afdeling West-Noord van vereniging Vastgoed Belang heeft inmiddels haar input gedeeld met de gemeente. Maar uiteraard kunt u ook reageren op de voorstellen. Wij moedigen u aan om dit te doen. Dit vergroot de impact van onze inbreng. De inspraaktermijn loopt nog tot en met 13 juli.

De Amsterdamse woningmarkt kookt over. De prijzen stijgen en steeds meer mensen staan in de rij voor een (huur-)woning. Volgens het college vraagt de toenemende schaarste van woningen om regulering. In de verordening zijn belangrijke voorstellen uitgewerkt, zoals nieuwe regels voor kamerverhuur, bed & breakfast, toeristische verhuur en voorrangsregels voor middeldure huurwoningen bij nieuwbouw.

De uitwerking van de voorstellen met mogelijkheden tot inspraak vindt u hier.

Vastgoed Belang is al langer in gesprek met gemeente over deze onderwerpen. Met name over kamerverhuur (woningdelen) heeft intensief overleg plaatsgevonden. Vastgoed Belang heeft hierbij steevast aangedrongen op minder regels voor woningdelen in de stad. Dit heeft er concreet toe geleid dat het college nu voorstelt om de geluidseisen voor groepen van drie woningdelers, en de aanvullende eis van professioneel beheer bij groepen van vijf, te laten vallen. Daartegenover staan echter ook een aantal vervelende nieuwe voorstellen. Met name de eis van individuele huurcontacten, waardoor de verhuur onder het woningwaarderingsstelsel (wws) onzelfstandig zou komen te vallen, is wat Vastgoed Belang betreft funest voor het woningdeelbeleid. 

Kortom, de huisvestingsverordening is absoluut nog voor verbetering vatbaar. We rekenen op uw steun vóór 13 juli!