Home » Over ons » Afdelingen » Afdeling West-Noord

Afdeling West-Noord

westnoord

Samenstelling Bestuur

 • De heer mr. ir. J. Bezemer (Voorzitter, vicevoorzitter hoofdbestuur)
 • De heer ir. J.B. Sellmeijer (Secretaris, penningmeester en lid hoofdbestuur)
 • De heer drs. R.J. van den Broek MRE MRICS (lid rekencommissie en p.l.v. Ledenraad)
 • De heer S.E. van Houwelingen (Ledenraad)
 • Mevrouw C.J.M. Hulsman-van Duuren (Ledenraad)
 • De heer. ing. R.C. Stapel (Ledenraad)
 • Mevrouw. A.E.W. Reijnhoudt-Janmaat (Ledenraad)
 • De heer J.G. Verhoef (Ledenraad)
 • De heer ir. M.Meijer (Ledenraad)
 • De heer ir. W.R. van Haga 
 • Mevrouw drs. E. ten Brink 

Bereikbaarheid

De afdeling is te bereiken via: info@vastgoedbelang.nl.

 

Afdeling West-Noord van Vastgoed Belang

Afdeling West-Noord van vereniging Vastgoed Belang is een van de zes regioafdelingen, welke heel Nederland bestrijken. Zij levert een actieve inbreng in het beleid van Vastgoed Belang. Veel van de ideeën van afdeling West-Noord zijn tot verenigingsbeleid geworden.

Postcodes: 1000 - 1199 en 1420 - 2199


Nieuws

De gemeente Amsterdam vraagt om uw hulp en nodigt u uit

Het wonen in de (binnen)stad is de laatste jaren weer flink in trek. Toch worstelen veel steden met de vraag hoe ze het wonen op een aantrekkelijke manier kunnen combineren met werk en recreatie in de stad. Middels een praktijkcasus (vrijdag 6 oktober, 2017) geeft de gemeente Amsterdam u de mogelijkheid om onderling kennis en ervaringen uit te delen, ook is de gemeente benieuwd waar u zoal tegenaan loopt. Lees hier meer of schrijf u direct in via platform@binnenstadsmanagement.nl

Nieuwe oplossingen voor vocht en schimmelproblematiek dankzij het innovatielab

Onder leiding van het focusteam Woningkwaliteit van de gemeente Amsterdam hebben verschillende partijen, zoals bewoners, eigenaren en experts op het gebied van vocht en schimmel, gebrainstormd over mogelijke oplossingen voor een schimmelvrij Amsterdam in 2025. De komende periode worden alle ideeën uitgewerkt tot mogelijke experimenten. Voor eigenaren van woningen in Amsterdam kan dit van groot belang zijn om in de toekomst deze, in sommige gevallen, hardnekkige problematiek het hoofd te bieden. In deze bijlage vindt u een schematische weergave van de oplossingsrichtingen waar het Innovatielab aan verder werkt.  


 Inbreng Vastgoed Belang in de consultatie over vernieuwing van het erfpachtstelsel Gemeente Amsterdam voor bestaande erfpachtrechten.


Amsterdam tendert dit jaar 1.300 woningen

In 2017 komen dertien nieuwe kavels beschikbaar met ruimte voor bijna 1.300 koop-, middenhuur- en sociale huurwoningen. De kavels worden via een tender op de markt gebracht.

Dat heeft gemeente Amsterdam op 30 januari bekendgemaakt. De grootste bouwkavels die worden aangeboden bevinden zich in Sloterdijk (323 woningen), Amstelkwartier (201 woningen) en omgeving Amstelstation (200 woningen). In Amsterdam Noord biedt het stadsbestuur betrekkelijk weinig aan met alleen een tender voor 96 woningen in Buiksloterham. Op IJburg tendert Amsterdam dit jaar een project aan Haveneiland West (honderd woningen), op Steigereiland (vijftig woningen) en op Centrumeiland (35 woningen).

Tegenover Haveneiland gaat het stadsbestuur aanbesteden. Het resterende tenderprogramma bevindt zich bij station Lelylaan (84 woningen), Oostpoort (55 woningen), Osdorp de Punt (Dijkgraafplein, zeventig woningen) en aan het Bakemaplein (zestig woningen). Eric van der Burg, wethouder Grondzaken: ‘Afgelopen jaar kwamen er zo’n 13.000 nieuwe bewoners bij in Amsterdam. Het grootste deel van deze mensen zoekt een huis. Hiervoor stellen wij grond beschikbaar voor huizenbouw. De afgelopen jaren werd een recordaantal woningen gebouwd. De prognoses voor de komende jaren laten soortgelijke aantallen zien.’

Normaal gesproken zit er een aantal jaar tussen het moment waarop een tender op de markt komt en de start van de bouw. De tenders van 2017 zullen dus pas over een aantal jaren tot meer woningen leiden. Het aantal nieuwe woningen dat de dertien tenders de stad zal opleveren is zo'n 1.300. In 2016 is de bouw van 5.705 woningen gestart. Hiermee is de bestuurlijke doelstelling die Amsterdam zichzelf heeft gesteld van 5.000 woningen per jaar ruimschoots gehaald. (MvL)


 

Voorjaarsbijeenkomst

Donderdag 8 juni 2017 Uitnodiging en programma Presentatie
Donderdag 21 april 2016
Uitnodiging en programma Presentatie

Najaarsbijeenkomst

Donderdag 19 oktober 2017
Woensdag 26 oktober 2016 
Uitnodiging en programma Presentatie

2015: Presentatie

Presentatie onzelfstandige studentenhuisvesting in Amsterdam 


 

Actief naar gemeentelijke overheden

Het afdelingsbestuur behartigt binnen het gebied van de afdeling zoveel mogelijk de belangen van de leden op lokaal politiek en bestuurlijk niveau en ondersteunt de publiciteit en ledenwerving binnen de afdeling. Er wordt gevraagd en ongevraagd gereageerd op voorgenomen of op huidig beleid van de lokale overheden. Beleid dat vaak voorbijgaat aan de belangen, of in het nadeel is van de belegger in vastgoed.De gemeentelijk coördinatoren spelen hierin een grote rol.

Afdelingsvergaderingen

De halfjaarlijkse afdelingsvergaderingen zijn toegankelijk voor leden en bestaan uit een beleids- en informatief gedeelte. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over de landelijke en lokale actualiteiten en de inzet/lobby van Vastgoed Belang. Ook worden er interessante sprekers uitgenodigd die u informeren over relevante ontwikkelingen.