Home » Over ons » Afdelingen » Afdeling West-Noord

Afdeling West-Noord

westnoord

Samenstelling Bestuur

  • De heer R. Thijssen (voorzitter)
  • De heer M. Winnen
  • Mevrouw C.J.M. Hulsman-van Duuren
  • De heer S. Gijsen
  • De heer T. van Zandwijk
  • Mevrouw J. Bruijn
  • De heer J.G. Verhoef (Ledenraad)
  • Mevrouw drs. E. ten Brink (Ledenraad)
  • De heer. H. den Ouden (Ledenraad)
  • De heer drs. R.J. van den Broek MRE MRICS (plv. Ledenraad)

Bereikbaarheid

De afdeling is te bereiken via: info@vastgoedbelang.nl.

 

Afdeling West-Noord van Vastgoed Belang

Afdeling West-Noord van vereniging Vastgoed Belang is een van de zes regioafdelingen, welke heel Nederland bestrijken. Zij levert een actieve inbreng in het beleid van Vastgoed Belang. Veel van de ideeën van afdeling West-Noord zijn tot verenigingsbeleid geworden.

Postcodes: 1000 - 1199 en 1420 - 2199


Ledenbijeenkomst

Voor de zomer 2020 zal een ledenbijeenkomst afdeling West-Noord worden georganiseerd. De uitnodiging met het programma zal hier worden gepubliceerd.

 

Presentaties

 

Juni 2018

 PresentatiePresentatie M. Klaassen

Juni 2017

 Presentatie

Oktober 2016

 Presentatie

April 2016

 Presentatie

 


 

Actief naar gemeentelijke overheden

Het afdelingsbestuur behartigt binnen het gebied van de afdeling zoveel mogelijk de belangen van de leden op lokaal politiek en bestuurlijk niveau en ondersteunt de publiciteit en ledenwerving binnen de afdeling. Er wordt gevraagd en ongevraagd gereageerd op voorgenomen of op huidig beleid van de lokale overheden. Beleid dat vaak voorbijgaat aan de belangen, of in het nadeel is van de belegger in vastgoed.De gemeentelijk coördinatoren spelen hierin een grote rol.

Afdelingsvergaderingen

De halfjaarlijkse afdelingsvergaderingen zijn toegankelijk voor leden en bestaan uit een beleids- en informatief gedeelte. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over de landelijke en lokale actualiteiten en de inzet/lobby van Vastgoed Belang. Ook worden er interessante sprekers uitgenodigd die u informeren over relevante ontwikkelingen.