Home » Over ons » Afdelingen » Afdeling West-Noord

Afdeling West-Noord

westnoord

Samenstelling Bestuur

 • De heer mr. ir. J. Bezemer (Voorzitter, vicevoorzitter hoofdbestuur)
 • De heer ir. J.B. Sellmeijer (Secretaris, penningmeester en lid hoofdbestuur)
 • De heer drs. R.J. van den Broek MRE MRICS (lid rekencommissie en p.l.v. Ledenraad)
 • De heer R. Thijssen (Ledenraad)
 • De heer M. Winnen
 • Mevrouw C.J.M. Hulsman-van Duuren (Ledenraad)
 • Mevrouw. A.E.W. Reijnhoudt-Janmaat (Ledenraad)
 • De heer J.G. Verhoef (Ledenraad)
 • De heer ir. M.Meijer (Ledenraad)
 • Mevrouw drs. E. ten Brink 
 • De heer. H. den Ouden (Ledenraad)

Bereikbaarheid

De afdeling is te bereiken via: info@vastgoedbelang.nl.

 

Afdeling West-Noord van Vastgoed Belang

Afdeling West-Noord van vereniging Vastgoed Belang is een van de zes regioafdelingen, welke heel Nederland bestrijken. Zij levert een actieve inbreng in het beleid van Vastgoed Belang. Veel van de ideeën van afdeling West-Noord zijn tot verenigingsbeleid geworden.

Postcodes: 1000 - 1199 en 1420 - 2199


Voorjaarsbijeenkomst

Het bestuur van de afdeling West-Noord van Vastgoed Belang nodigt u hierbij van harte uit voor de ledenbijeenkomst die wordt gehouden op 9 mei 2019. Locatie: Amstelpark 1, Europaboulevard 1083 HZ Amsterdam (Rosarium). Bekijk hier het programma.

 

Najaarsbijeenkomst

De eerstvolgende najaarsbijeenkomst moet nog worden ingepland. 

 

Presentaties

 

Juni 2018

 PresentatiePresentatie M. Klaassen

Juni 2017

 Presentatie

Oktober 2016

 Presentatie

April 2016

 Presentatie

 


 

Actief naar gemeentelijke overheden

Het afdelingsbestuur behartigt binnen het gebied van de afdeling zoveel mogelijk de belangen van de leden op lokaal politiek en bestuurlijk niveau en ondersteunt de publiciteit en ledenwerving binnen de afdeling. Er wordt gevraagd en ongevraagd gereageerd op voorgenomen of op huidig beleid van de lokale overheden. Beleid dat vaak voorbijgaat aan de belangen, of in het nadeel is van de belegger in vastgoed.De gemeentelijk coördinatoren spelen hierin een grote rol.

Afdelingsvergaderingen

De halfjaarlijkse afdelingsvergaderingen zijn toegankelijk voor leden en bestaan uit een beleids- en informatief gedeelte. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over de landelijke en lokale actualiteiten en de inzet/lobby van Vastgoed Belang. Ook worden er interessante sprekers uitgenodigd die u informeren over relevante ontwikkelingen.