Home » Over ons » Afdelingen » Afdeling West-Noord

Afdeling West-Noord

westnoord

Samenstelling Bestuur

 • De heer mr. ir. J. Bezemer (Voorzitter, vicevoorzitter hoofdbestuur)
 • De heer ir. J.B. Sellmeijer (Secretaris, penningmeester en lid hoofdbestuur)
 • De heer drs. R.J. van den Broek MRE MRICS (lid rekencommissie en p.l.v. Ledenraad)
 • De heer R. Thijssen (Ledenraad)
 • De heer M. Winnen
 • Mevrouw C.J.M. Hulsman-van Duuren (Ledenraad)
 • Mevrouw. A.E.W. Reijnhoudt-Janmaat (Ledenraad)
 • De heer J.G. Verhoef (Ledenraad)
 • De heer ir. M.Meijer (Ledenraad)
 • Mevrouw drs. E. ten Brink 
 • De heer. H. den Ouden (Ledenraad)

Bereikbaarheid

De afdeling is te bereiken via: info@vastgoedbelang.nl.

 

Afdeling West-Noord van Vastgoed Belang

Afdeling West-Noord van vereniging Vastgoed Belang is een van de zes regioafdelingen, welke heel Nederland bestrijken. Zij levert een actieve inbreng in het beleid van Vastgoed Belang. Veel van de ideeën van afdeling West-Noord zijn tot verenigingsbeleid geworden.

Postcodes: 1000 - 1199 en 1420 - 2199


Voorjaarsbijeenkomst

Op 27 juni 2018 heeft de ledenbijeenkomst van de regio West-Noord plaatsgevonden. Het begeleidende artikel van gastspreker Aad Rozendal (fiscalist, wetenschappelijk adviseur en docent) leest u hier

 

Najaarsbijeenkomst

De eerstvolgende najaarsbijeenkomst moet nog worden ingepland. 

 

Presentaties
2018: juni       Presentatie Presentatie M. Klaassen

2017: juni       Presentatie

2016: oktober Presentatie

          april      Presentatie

2015: oktober Presentatie actualiteiten en Presentatie onzelfstandige studentenhuisvesting in Amsterdam 


 

Actief naar gemeentelijke overheden

Het afdelingsbestuur behartigt binnen het gebied van de afdeling zoveel mogelijk de belangen van de leden op lokaal politiek en bestuurlijk niveau en ondersteunt de publiciteit en ledenwerving binnen de afdeling. Er wordt gevraagd en ongevraagd gereageerd op voorgenomen of op huidig beleid van de lokale overheden. Beleid dat vaak voorbijgaat aan de belangen, of in het nadeel is van de belegger in vastgoed.De gemeentelijk coördinatoren spelen hierin een grote rol.

Afdelingsvergaderingen

De halfjaarlijkse afdelingsvergaderingen zijn toegankelijk voor leden en bestaan uit een beleids- en informatief gedeelte. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over de landelijke en lokale actualiteiten en de inzet/lobby van Vastgoed Belang. Ook worden er interessante sprekers uitgenodigd die u informeren over relevante ontwikkelingen.