Home » Over ons » Afdelingen » Afdeling Noord

Afdeling Noord

noord

Samenstelling Bestuur

  • Dhr. S. Ekkel (Voorzitter)
  • Mw. G.W. Postma (secretaris en vice-voorzitter)
  • Dhr mr. M.Th.J.H. Straatman (Ledenraad)
  • Mr. D. Zethoven
  • Dhr. J. Kuilman (penningmeester en gemeente coördinator Groningen)
  • Mevr. M. van Veen (gemeente coördinator Groningen)

Bereikbaarheid

De afdeling is te bereiken via: info@vastgoedbelang.nl.

 

Afdeling Noord van Vastgoed Belang

Afdeling Noord van vereniging Vastgoed Belang is een van de zes regioafdelingen, welke heel Nederland bestrijken. Zij levert een actieve inbreng in het beleid van Vastgoed Belang. Veel van de ideeën van afdeling Noord zijn tot verenigingsbeleid geworden.

Postcodes: 7400 - 9999


Nieuws

Let op! Na de zomer controle op illegale kamerverhuur

De gemeente Groningen gaat vanaf september actief controleren bij kamerverhuurpanden die onder de overgangstermijn vielen, na de vaststelling van de huisvestingsverordening in 2015. In de verordening is geregeld dat kamerverhuurpanden met drie of meer bewoners, een onttrekkingsvergunning nodig hebben. Lees meer.


 

Najaarsbijeenkomst

Dinsdag 31 oktober 2017 in Zwolle bij Blij. Meer informatie volgt.

Dinsdag 1 november 2016

Uitnodiging en programma Presentatie

Voorjaarsbijeenkomst

Dinsdag 11 april 2017
Uitnodiging en programma

Presentatie

Presentatie verbetering huisvesting buitenlandse studenten

Maandag 14 maart 2016
Uitnodiging en programma
Presentatie NIBC 
Presentatie Vastgoed Belang


 

Actief naar gemeentelijke overheden

Het afdelingsbestuur behartigt binnen het gebied van de afdeling zoveel mogelijk de belangen van de leden op lokaal politiek en bestuurlijk niveau en ondersteunt de publiciteit en ledenwerving binnen de afdeling. Er wordt gevraagd en ongevraagd gereageerd op voorgenomen of op huidig beleid van de lokale overheden. Beleid dat vaak voorbijgaat aan de belangen, of in het nadeel is van de belegger in vastgoed.

De gemeentelijk coördinatoren spelen hierin een grote rol.

Afdelingsvergaderingen

De halfjaarlijkse afdelingsvergaderingen zijn toegankelijk voor leden en bestaan uit een beleids- en informatief gedeelte. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over de landelijke en lokale actualiteiten en de inzet/lobby van Vastgoed Belang. Ook worden er interessante sprekers uitgenodigd die u informeren over relevante ontwikkelingen. 

www.erikWphoto.nl Bestuur Noord

Het bestuur van Noord tijdens de ALV in 2016.