Home » Over ons » Afdelingen » Afdeling Noord

Afdeling Noord

noord

Samenstelling Bestuur

  • Dhr. S. Ekkel (Voorzitter)
  • Mw. G.W. Postma (Ledenraad)
  • Dhr mr. M.Th.J.H. Straatman (Secretaris)
  • Dhr. J. Kuilman (penningmeester en gemeente coördinator Groningen)
  • Mevr. M. van Veen (gemeente coördinator Groningen)

Bereikbaarheid

De afdeling is te bereiken via: info@vastgoedbelang.nl.

 

Afdeling Noord van Vastgoed Belang

Afdeling Noord van vereniging Vastgoed Belang is een van de zes regioafdelingen, welke heel Nederland bestrijken. Zij levert een actieve inbreng in het beleid van Vastgoed Belang. Veel van de ideeën van afdeling Noord zijn tot verenigingsbeleid geworden.

Postcodes: 7400 - 9999

Voorjaarsbijeenkomst

De voorjaarsbijeenkomst heeft plaatsgevonden op dinsdag 10 april 2018. De datum voor 2019 is nog niet bekend.

Najaarsbijeenkomst

De najaarsbijeenkomst vindt plaats heeft op 12 november 2018 plaatsgevonden. De datum voor 2019 is nog niet bekend.

Presentaties

2017: april             Presentatie & Verbetering huisvesting buitenlandse studenten

2016: november   Presentatie   

          maart            Presentatie NIBC & Presentatie Vastgoed Belang       


 

Actief naar gemeentelijke overheden

Het afdelingsbestuur behartigt binnen het gebied van de afdeling zoveel mogelijk de belangen van de leden op lokaal politiek en bestuurlijk niveau en ondersteunt de publiciteit en ledenwerving binnen de afdeling. Er wordt gevraagd en ongevraagd gereageerd op voorgenomen of op huidig beleid van de lokale overheden. Beleid dat vaak voorbijgaat aan de belangen, of in het nadeel is van de belegger in vastgoed.

De gemeentelijk coördinatoren spelen hierin een grote rol.

Afdelingsvergaderingen

De halfjaarlijkse afdelingsvergaderingen zijn toegankelijk voor leden en bestaan uit een beleids- en informatief gedeelte. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over de landelijke en lokale actualiteiten en de inzet/lobby van Vastgoed Belang. Ook worden er interessante sprekers uitgenodigd die u informeren over relevante ontwikkelingen. 

www.erikWphoto.nl Bestuur Noord

Het bestuur van de afdeling Noord tijdens de ALV in 2016.