Home » Over ons » Afdelingen » Afdeling Noord

Afdeling Noord

noord

Samenstelling Bestuur

  • Dhr. W. Groen (Voorzitter)
  • Mw. G.W. Postma (Ledenraad)
  • Dhr mr. M.Th.J.H. Straatman (Secretaris)
  • Dhr. J. Kuilman (penningmeester en gemeente coördinator Groningen)
  • Mevr. M. van Veen (gemeente coördinator Groningen)

Bereikbaarheid

De afdeling is te bereiken via: info@vastgoedbelang.nl.

 

Afdeling Noord van Vastgoed Belang

Afdeling Noord van vereniging Vastgoed Belang is een van de zes regioafdelingen, welke heel Nederland bestrijken. Zij levert een actieve inbreng in het beleid van Vastgoed Belang. Veel van de ideeën van afdeling Noord zijn tot verenigingsbeleid geworden.

Postcodes: 7400 - 9999

Voorjaarsbijeenkomst

De voorjaarsbijeenkomst heeft op dinsdag 2 april 2019 plaatsgevonden. De presentaties en de whitepaper over de Groningse kamerverhuurvergunning vindt u hieronder. 

Najaarsbijeenkomst

De najaarsvergadering komt vanwege een groot evenement ter viering van het 125-jarig bestaan van de vereniging te vervallen. U ontvangt in de loop van het jaar een uitnodiging.

Presentaties

 

April 2019

Presentatie directeur Laurens van de Noort, Vastgoed Belang en presentatie BOUT, kamerverhuurvergunningen + Whitepaper over Groningse kamerverhuurvergunning

November 2018

Presentatie (Commerciële huurteams en Verhuurdersvergunning Groningen).

April 2017

Verbetering huisvesting buitenlandse studenten

November 2016

Presentatie                  

Maart 2016

Presentatie NIBC  en Presentatie Vastgoed Belang

 


 

Actief naar gemeentelijke overheden

Het afdelingsbestuur behartigt binnen het gebied van de afdeling zoveel mogelijk de belangen van de leden op lokaal politiek en bestuurlijk niveau en ondersteunt de publiciteit en ledenwerving binnen de afdeling. Er wordt gevraagd en ongevraagd gereageerd op voorgenomen of op huidig beleid van de lokale overheden. Beleid dat vaak voorbijgaat aan de belangen, of in het nadeel is van de belegger in vastgoed.

De gemeentelijk coördinatoren spelen hierin een grote rol.

Afdelingsvergaderingen

De halfjaarlijkse afdelingsvergaderingen zijn toegankelijk voor leden en bestaan uit een beleids- en informatief gedeelte. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over de landelijke en lokale actualiteiten en de inzet/lobby van Vastgoed Belang. Ook worden er interessante sprekers uitgenodigd die u informeren over relevante ontwikkelingen.