Home » Over ons » Afdelingen » Afdeling Midden » Let op: Utrechtse vastgoedeigenaren! Evaluatie Ondernemingsfonds Utrecht. Laat uw stem horen!

Let op: Utrechtse vastgoedeigenaren! Evaluatie Ondernemingsfonds Utrecht. Laat uw stem horen!

14 november 2018

Weet u dat u sinds 2012 een opslag van meer dan 11% betaalt op de WOZ aanslag voor commercieel onroerend goed?

In december 2011 stemde de Gemeenteraad van Utrecht in met de financiering van het Ondernemersfonds Utrecht via een opslag op de OZB. Naar verluidt is dit fonds op verzoek van een groot deel van het Utrechtse bedrijfsleven in het leven geroepen. Veel vastgoed eigenaren zijn zich er niet eens van bewust dat zij dit fonds voor het grootste deel financieren. Dat gaat jaarlijks om een bedrag van ca. € 6.5 miljoen. Begin 2019 wordt het fonds door de gemeenteraad geëvalueerd.

Vastgoed Belang had destijds al grote vraagtekens bij de rechtmatigheid van deze financiering via de WOZ-aanslag. We hebben tevergeefs fel geprotesteerd tegen de invoering van die opslag, omdat wij het er niet mee eens zijn dat de eigenaren van het vastgoed opdraaien voor het grootste deel van de financiering van een fonds waar ze zelf nagenoeg geen enkel belang bij hebben. We hebben leden met niet-woningbezit in Utrecht opgeroepen massaal bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking. Helaas is het fonds er toch gekomen.

Recente zorgen uit de leden kring van Vastgoed Belang hebben het ondernemingsfonds Utrecht op nieuw op onze agenda doen belanden. Inmiddels plaatst Vastgoed Belang steeds grotere vraagtekens bij de doelmatigheid van het fonds, de wijze waarop de middelen van het fonds worden besteed de controle daarop. Het fonds is zo gestructureerd dat u als financier van het fonds op geen enkele manier effectief invloed kunt uitoefen op het bestuur van het fonds en de besteding van de middelen van het fonds.

Als betaler van deze extra belasting hebt u recent een brief ontvangen van het ondernemingsfonds waarin u wordt uitgenodigd deel te nemen aan een enquête die begin 2019 wordt gebruikt bij de evaluatie over de doelmatigheid en continuering van het fonds. Hoewel de enquête in opdracht van het Ondernemingsfonds zelf wordt uitgevoerd roept Vastgoed Belang u met klem op toch 5 minuten de tijd te nemen om de enquête in te vullen. Daarmee kunnen we een kans creëren het bestaansrecht en de financieren van het fonds door de gemeenteraad stevig aan de kaak te laten stellen.

Spoed! Deadline voor het invullen van de enquête is 18 november 2018

U vindt de enquête hier: https://www.hiemstraendevries.nl/ondernemers