Home » Over ons » Afdelingen » Afdeling Midden

Afdeling Midden

midden

Samenstelling Bestuur

Bereikbaarheid

De afdeling is te bereiken via: info@vastgoedbelang.nl. 

Afdeling Midden van Vastgoed Belang

Afdeling Midden van vereniging Vastgoed Belang is een van de zes regioafdelingen, welke heel Nederland bestrijken. Zij levert een actieve inbreng in het beleid van Vastgoed Belang. Veel van de ideeën van afdeling Midden zijn tot verenigingsbeleid geworden.

Postcodes: 1200 - 1419 en 3400 - 4299

 


Voorjaarsbijeenkomst

De ledenbijeenkomst in Utrecht die op 25 maart a.s. zou plaatsvinden gaat niet door i.v.m. het coronavirus.

 

Na overleg met het afdelingsbestuur wordt de bijeenkomst afgelast en zal deze op een ander moment, later in het jaar plaatsvinden.

 

Bij voorbaat dank voor uw begrip.

 

Presentaties

April 2019

Presentatie ing. Co Koning, directeur Beleid Vastgoed Belang.

November 2018

Presentatie ing. Co Koning, directeur Beleid Vastgoed Belang en Presentatie commerciële huurteams en Verhuurdersvergunning Groningen.

April 2018

Presentatie Vastgoed Belang, een half jaar Rutte III

Oktober 2017

Presentatie ing. Co Koning, algemeen directeur Vastgoed Belang en Presentatie NIBC Bank

April 2017

Presentatie 1 & Presentatie 2

        


Actief naar gemeentelijke overheden

Het afdelingsbestuur behartigt binnen het gebied van de afdeling zoveel mogelijk de belangen van de leden op lokaal politiek en bestuurlijk niveau en ondersteunt de publiciteit en ledenwerving binnen de afdeling. Er wordt gevraagd en ongevraagd gereageerd op voorgenomen of op huidig beleid van de lokale overheden. Beleid dat vaak voorbijgaat aan de belangen, of in het nadeel is van de belegger in vastgoed.

De gemeentelijk coördinatoren spelen hierin een grote rol.

Afdelingsvergaderingen

De halfjaarlijkse afdelingsvergaderingen zijn toegankelijk voor leden en bestaan uit een beleids- en informatief gedeelte. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over de landelijke en lokale actualiteiten en de inzet/lobby van Vastgoed Belang. Ook worden er interessante sprekers uitgenodigd die u informeren over relevante ontwikkelingen.