Home » Over ons » Afdelingen

Afdelingen

Vastgoed Belang kent zes officiële afdelingen. De afdelingen hebben elk een afdelingsbestuur. Elke afdeling organiseert afdelingsvergaderingen.

Afdelingsvergaderingen

De voor- en najaars afdelingsvergaderingen zijn toegankelijk voor leden en hun introducees. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over de landelijke en lokale actualiteiten en de inzet/lobby van Vastgoed Belang. Ook worden er interessante sprekers uitgenodigd die u informeren over relevante ontwikkelingen over beleidsvoornemens van lokale, regionale of landelijke overheden. Ook wordt er aandacht besteed aan fiscale, juridische of bouwkundige problematiek.

Bestuur van de regioafdelingen

Een afdelingsbestuur bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris, veelal aangevuld door algemene leden. Bestuursleden worden om de drie jaar gekozen door de leden in de regio.

Het afdelingsbestuur bereidt besluiten voor en legt hierover verantwoording af. De afdelingsvergadering kan besluiten duidelijk toegelichte voorstellen bij het Hoofdbestuur in te dienen, welke als agendapunt van de eerstvolgende Ledenraadsvergadering moeten worden behandeld.

Afdelingen