Home » Nieuwsberichten » Wist u dat?

Wist u dat?

22 februari 2016

** Wist u dat? **
** U zich kunt inschrijven voor het Gelders debat op 30 maart over dreigende leegstand in winkelgebieden
Wat kan een gemeentelijke of provinciale overheid doen aan de (dreigende) leegstand in winkelgebieden of op bedrijventerreinen? Tijdens het Gelders Debat van woensdag 30 maart 2016 in Zevenaar komt deze vraag nadrukkelijk aan de orde.

** Economische aantrekkingskracht
De faillissementen van grote winkelketens laten hun sporen na in veel binnensteden. Leegstand werkt negatief op de economische aantrekkingskracht en beleving van het winkelgebied. Hoe het tij gekeerd moet en kan worden is voor veel overheden een worsteling. Provinciale Staten willen tijdens dit Gelders Debat van betrokkenen en belangstellenden ideeën horen over de aanpak van leegstand. Het debat heeft de titel ‘Hard zijn of hart tonen?’, een verwijzing naar twee mogelijke scenario’s.

** Thema’s: toekomst winkelgebieden, aanpak leegstand en rol provincie
Drie thema’s komen in het debat aan de orde:
* samen met Cees Jan Pen, lector vastgoed aan de Fontys Hogeschool, wordt de toekomst van winkelgebieden besproken. Kansen, bedreigingen en de werking van de markt zullen de revue passeren.
* het tweede thema behandelt een mogelijke aanpak van de leegstand. Dat is een complexe klus met veel spelers. Jan Strating, binnenstadsmanager van Doesburg, vertelt over hoe zij het leegstandsprobleem hebben aangepakt.
* de laatste 30 minuten van het debat staan in het teken van de rol van de provincie: geldgever, kennisdeler, regisseur? Maar ook de vraag of de provincie zich wel met de markt mag of moet bemoeien. Hier komt de titel van het debat weer terug: Hard zijn (alles aan de markt overlaten) of hart tonen (ingrijpen).

** Gelders Debat
De Gelderse volksvertegenwoordigers organiseren een paar keer per jaar een debat over een actueel thema. Dit keer staat het provinciale programma ‘SteenGoed Benutten’ http://www.gelderland.nl/4/wonen/Steengoed-Benutten centraal. Met dat programma wil de provincie gemeenten de helpende hand bieden bij onder andere goede binnenstedelijke plannen. Daarbij horen ook sloop en transformatie van bestaand vastgoed naar nieuwe functies. Voor 2016 hebben Provinciale Staten €15 miljoen gereserveerd voor de uitvoering.

** Locatie en aanmelden
Locatie: BAT-fabriek, Hal 12 (ingang naast het gemeentehuis)
Adres: Kerkstraat 27 in Zevenaar
Tijd: van 18.00 tot 20.00 uur. Om 17.00 uur is de zaal open voor een soep- en broodjesbuffet.

In verband met de catering willen we graag horen of u komt. U kunt zich aanmelden door uiterlijk 26 maart een mail te sturen naar geldersdebat@gelderland.nl Voor informatie over het debat kunt u contact opnemen met de griffie van Provinciale Staten: (026) 359 91 34 of griffie@gelderland.nl

Het debat is die avond live te volgen op de website van Omroep Gelderland: www.gld.nl

** Het portaal voor inkomensafhankelijke huurverhoging open is tot en met 29 februari 2016
https://www.inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl/accounts/login/?next=/

** Er nieuwe tools beschikbaar zijn op de website
** Prikbord:
Dit prikbord is bedoeld voor leden door leden.
Heeft u een nieuwtje met betrekking tot vastgoed?
Wilt u anderen op de hoogte brengen van een congres/bijeenkomst?
Heeft u vragen aan andere leden?

Indien u als lid inlogt op de website kunt u via ‘’Mijn Vastgoed Belang’’ gebruik maken van het prikbord.
Dit geeft u de mogelijkheid om niet-commerciële berichten te plaatsen die 30 dagen zichtbaar blijven op de website.

Plaats uw bericht op het prikbord!

** Beheerder biedt diensten aan:
Wilt u graag uw diensten aanbieden als beheerder?
Op deze pagina krijgt u hiertoe de mogelijkheid.
Leden kunnen hun diensten plaatsen tegen een tarief van € 75,- excl. 21% BTW.
Niet-leden voor € 150,- excl. 21% BTW.
Deze berichten zijn 30 dagen zichtbaar op de website.
https://www.vastgoedbelang.nl/beheerder-biedt-diensten-aan/

** Projecten:
Uw vastgoed aanbieden via onze website?
Hiervoor gelden dezelfde tarieven als voor bovenstaande tool.
https://www.vastgoedbelang.nl/projecten/

** Er een vacature voor de functie van penningmeester bestuur afdeling Noord is
In de afdeling Noord is een vacature ontstaan voor de functie van penningmeester.
Bent u lid van de vereniging in de regio Noord? Wilt u deel uit maken van een enthousiast team dat zich regionaal maar ook nationaal inspant voor een beter rendement op uw vastgoed? Meldt u zich aan door een e-mail te sturen aan secretariaat@vastgoedbelang.nl  

Heeft u nog verder vragen, neemt u dan contact op met

Vastgoed Belang
Nachtwachtlaan 20, 1058 EA Amsterdam
Telefoon: (020) 34 63 123
E-mail: info@vastgoedbelang.nl