Home » Nieuwsberichten » Winkeliers stoppen huurbetalingen

Winkeliers stoppen huurbetalingen

29 april 2020

Particuliere verhuurders maken zich zorgen over winkeliers die eenzijdig besluiten huurbetalingen stop te zetten. Branchevereniging Vastgoed Belang waarschuwt voor de gevolgen, en doet een dringend beroep op huurders en verhuurders om de rust te bewaren.

Vastgoed Belang kwam op 24 april jl. met retailkoepels het ‘Steunakkoord voor en door de retailsector’ overeen dat omgangsvormen schetste en handvatten bood om tot maatwerkoplossingen te komen. Onderdeel van dat akkoord was de mogelijkheid om huur deels of volledig uit te stellen voor de periode april t/m juni. Belangrijke voorwaarde was dat verhuurder en huurder hier samen afspraken over maken zodat rekening wordt gehouden met de individuele omstandigheden en mogelijkheden van beide partijen.

Twee grote vastgoedadvieskantoren waarschuwden echter deze week dat veel winkeliers eenzijdig besluiten de huur niet meer over te maken. Dat brengt vooral kleinere verhuurders die sterk afhankelijk zijn van de huurinkomsten in acute liquiditeitsproblemen. Hun betalingsverplichtingen en andere kosten lopen gewoon door. Ook dreigt voor hen een forse waardevermindering van het vastgoed waar zij bijvoorbeeld hun pensioen in hebben geïnvesteerd: een dubbele klap. Opvallend is dat vooral enkele grote internationale retailketens de afgelopen periode het slechtste voorbeeld zetten.

Laurens van de Noort, algemeen directeur: “Ik doe een dringende oproep aan partijen om het steunakkoord te volgen en gemaakte afspraken na te komen. Dat geldt voor huurder en verhuurder. Bedenk dat je na corona gewoon met elkaar verder moet. Ga dus naast elkaar staan, niet tegenover elkaar. En blijf weg van  eenzijdige acties en advocatenbrieven”.

Er is vooral veel onbegrip voor de harde opstelling van internationale retailketens met diepe zakken. Daarentegen hebben particuliere verhuurders wel degelijk begrip voor kleinere winkelondernemers die grote onzekerheid voelen over hun financiële toekomst: “Door bijvoorbeeld gedwongen sluiting staat hun wereld nu op zijn kop. Natuurlijk verwacht je dan dat partners in de keten mee werken aan oplossingen. Leden van Vastgoed Belang willen echt met goede huurders mee bewegen als zij door corona worden getroffen”, aldus Van de Noort.

Banken en overheid doen nog te weinig

Het is volgens de vereniging van belang dat verhuurders meer ruimte krijgen om mee te ademen met getroffen ondernemers. Banken en de overheid hebben daarbij een belangrijke rol, maar doen nog te weinig. Van de Noort: “De winkelsector is een ecosysteem waarbij nu de pijn bij één partij neer dreigt te dalen. Banken geven slechts uitstel van aflossingen voor kleine leningen, maar die aflossing moet de verhuurder op termijn alsnog betalen terwijl de verwachting is dat in lang niet alle gevallen de gemiste huurinkomsten kunnen worden geïnd.” Banken moeten bereid zijn in gevallen een deel van de financiering kwijt te schelden, vindt de vereniging.

Daarnaast zijn er kleinere verhuurders die hun spaargeld in vastgoed hebben gestoken en geen bancaire financiering hebben. Zij kunnen niet door de bank worden ondersteund en maken geen aanspraak op de steunmaatregelen van het kabinet, omdat zij geen ondernemer zijn . Daar moet bijvoorbeeld door belastingaftrek een oplossing voor komen.