Home » Nieuwsberichten » Verhuurderheffing jaagt particuliere verhuurders uit het gereguleerde segment

Verhuurderheffing jaagt particuliere verhuurders uit het gereguleerde segment

21 juni 2016

Vastgoed Belang heeft met teleurstelling kennisgenomen van de conclusies in het vandaag gepresenteerde rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de evaluatie verhuurderheffing. De uitkomsten laten een treurig beeld zien wat de gevolgen zijn voor de particuliere verhuurders die vallen onder deze heffing.  

Uit de evaluatie komt naar voren dat tweederde van de particuliere verhuurders  zijn financiële positie sinds de invoering van de verhuurderheffing heeft zien verslechteren en maar liefst tweederde geeft aan dat zijn investeringsruimte aanzienlijk is achteruitgegaan. Vastgoed Belang waarschuwt dat dit grote negatieve consequenties zal hebben voor de kwaliteit en beschikbaarheid van betaalbare woningen voor de komende jaren in het gereguleerde huursegment. De verhuurderheffing kost de verhuurders gemiddeld één à anderhalve maand huur per woning, dat is zo’n 10% van de inkomsten. Het rapport laat verder zien dat de investeringsbereidheid van particulieren in de gereguleerde huursector op een dieptepunt is beland: slechts 7% zegt meer te willen gaan investeren. Daar komt nog bij dat één op de vijf particuliere verhuurders met bezit in de gereguleerde sector van plan is om te desinvesteren.
Eerdere rapporten tonen aan dat de woningmarkt ten opzichte van andere sectoren ver achterloopt op het gebied van verduurzaming. Met het in stand blijven van de verhuurderheffing zal dit voor de komende jaren betekenen dat binnen de particuliere sector géén inhaalslag gemaakt kan worden. Ook verpaupering van het woningbestand ligt, zo blijkt uit de evaluatie, op de loer: 40% van de particuliere verhuurders geeft aan bespaard te hebben op onderhoud van de woningen.

Particuliere verhuurders betalen net als alle andere ondernemers de gebruikelijke belastingen, maar anders dan andere ondernemers betalen zij deze extra heffing. Ook de bedrijfsvoering wordt net als bij andere ondernemers gebaseerd op een begroting van alle kosten en opbrengsten, waarin wordt uitgegaan van een bepaald rendement. Door de verhuurderheffing kunnen redelijke rendementen niet meer behaald worden. Zelfs mét doorvoering van de inkomensafhankelijke huurverhogingen, komt de sector structureel nog €300 miljoen tekort om de heffing op te kunnen brengen. Vaak blijven huurverhogingen  uit omdat er geen ruimte in de markt is om deze door te voeren of omdat de rigide grens van de maximaal redelijke huurprijs al is bereikt. Daarnaast ondervinden veel verhuurders problemen met huurders die de aangezegde huurverhoging weigeren. Een gang naar de Huurcommissie brengt voor de verhuurder, ongeacht de uitkomst, kosten van €450 met zich mee. De verhuurder is al gauw vier jaar verder om deze kosten (in het geval de huurverhoging is toegewezen) überhaupt terug te verdienen. Vastgoed Belang vindt dit een oneerlijke situatie.

Minister Blok heeft tegelijkertijd met de aanbieding van de evaluatie verhuurderheffing aan de Tweede Kamer een aantal voorstellen tot wijziging in de verhuurderheffing aangekondigd. Het ministerie heeft een budget van €280 miljoen voor een heffingsvermindering beschikbaar gesteld. Voor particuliere beleggers bleken deze regelingen veel administratieve rompslomp en ingewikkelde procedures Met een grimlach neemt Vastgoed Belang kennis van de maatregel dat er een verhoging van de heffingsvrije voet in de verhuurderheffing van 10 naar 25 woningen wordt voorgesteld. Minister Blok presenteert deze maatregel als tegemoetkoming aan de benarde positie van kleinere verhuurders, maar vermoedelijk ontlast dit de overheid in haar administratieve rompslomp en leidt dit tot lagere uitvoeringskosten. Voor de leden van Vastgoed Belang die 10 tot 25 woningen in bezit hebben, is dit uiteraard goed nieuws! Desalniettemin is Vastgoed Belang teleurgesteld over het uitblijven van gepaste maatregelen naar aanleiding van de evaluatie en roept minister Blok nogmaals op om de verhuurderheffing voor de particuliere verhuurders te schrappen.

Woensdag 29 juni zal Vastgoed Belang namens de particuliere verhuurders deelnemen aan een rondetafelgesprek met de commissie voor Wonen en Rijksdienst in de Tweede Kamer ter voorbereiding op het algemeen overleg met de minister op 6 juli over de evaluatie verhuurderheffing.