Home » Nieuwsberichten » Vastgoed Belang opent meldpunt voor verhuurdersklachten Huisvestingsverordeningen

Vastgoed Belang opent meldpunt voor verhuurdersklachten Huisvestingsverordeningen

05 juli 2019

Vastgoed Belang heeft een meldpunt beschikbaar gesteld waar verhuurders klachten en problemen kunnen melden die worden ervaren als gevolg van nieuwe Huisvestings-verordeningen. Directe aanleiding voor het meldpunt is de onder veel protest aangenomen Huisvestingsverordening in Den Haag. Het doel van het meldpunt is om signalen vanuit verhuurders te verzamelen en deze ter evaluatie aan de betrokken gemeenten te overhandigen.

De recentelijk aangepaste Huisvestingsverordening in Den Haag stelt op lokaal niveau inkomenseisen en vergunningen verplicht voor een groot deel van de vrije huursector. Ook in Zoetermeer is een soortgelijke verordening sinds kort van kracht. Door deze knellende voorwaarden ontstaat een mismatch tussen vraag en aanbod. Vele huurders zullen hier de dupe van worden. De doorstroming stokt, en voor huurders die net boven de gestelde inkomenseisen zitten zal het nog lastiger worden een geschikte huurwoning te vinden.

Ook verhuurders worden door deze politieke kunstgreep met verschillende problemen geconfronteerd. Denk aan trage gemeentelijke procedures voor het aanvragen van een vergunning, wachten op credit checks, en het opstellen van WWS-puntentellingen. Extra kosten, leegstand en inkomstenderving worden hierdoor reële problemen voor een groot deel van de verhuurders in het middensegment.

Vastgoed Belang staat pal voor de belangen van deze verhuurders. Door het openen van een meldpunt krijgen zij een centraal punt om hun klachten te melden. Met de verzamelde input kan Vastgoed Belang de negatieve gevolgen van de Huisvestingsverordeningen onder de aandacht brengen bij de betrokken gemeenten.

Uiteraard is het meldpunt is ook beschikbaar voor klachten naar aanleiding van herziene Huisvestingsverordeningen elders. Alle meldingen kunnen vanaf heden worden gemeld via: MeldpuntHuisvestingsverordeningen@vastgoedbelang.nl