Home » Nieuwsberichten » Vastgoed Belang, IVBN en VGM NL pleiten voor aanpassing van wetsvoorstel voor verruiming Opiumwet

Vastgoed Belang, IVBN en VGM NL pleiten voor aanpassing van wetsvoorstel voor verruiming Opiumwet

14 september 2017

Vastgoed Belang (vereniging van particuliere vastgoed beleggers), IVBN (de vereniging van institutionele beleggers in vastgoed) en VGM NL (vereniging van vastgoed‐ en VvE-managers) pleiten gezamenlijk voor aanpassing van het nieuwe wetsvoorstel voor verruiming van de Opiumwet.

Deze wet maakt het mogelijk dat de burgemeester een huurwoning ook kan sluiten als er mogelijke  voorbereidingen worden getroffen voor de productie van drugs. Burgemeesters hebben nu al de bevoegdheid een woning waar drugs worden verhandeld te sluiten. Bij een huurwoning geldt echter niet dat door sluiting ‘de loop uit de woning wordt gehaald’, zoals bij een koopwoning.

 Sluiting van een huurwoning betekent dat een huurwoning maandenlang leeg komt te staan en de directe omgeving verpaupert. Volgens IVBN, VGM NL en Vastgoed Belang moet de burgemeester juist de bevoegdheid krijgen het huurcontract per direct te beëindigen en te laten ontruimen, waardoor de verhuurder een door drugscriminaliteit besmette huurwoning zo snel mogelijk kan opknappen en opnieuw kan verhuren. Hiermee worden de negatieve gevolgen van leegstand zoveel mogelijk voorkomen.

 In de meeste gevallen worden vastgoedeigenaren al geconfronteerd met grote schade aan de woning en is de criminele huurder al met de noorderzon vertrokken. Het is meestal onmogelijk om schade te verhalen. Het komt zelfs voor dat de huurwoning voor maanden wordt gesloten terwijl de eigenaar of de beheerder zelf de bevoegde instanties heeft ingeschakeld vanwege drugsoverlast.

 Vastgoed Belang,  IVBN en VGM NL zijn zich er terdege van bewust dat op de eigenaar een zorgplicht rust bij het sluiten van een huurovereenkomst en/of het exploiteren van vastgoed. De bij deze organisaties aangesloten bonafide verhuurders  spannen zich intensief in om verhuur aan potentiële drugsproducenten of –handelaren te voorkomen, maar regelgeving maakt dat erg moeilijk. Meestal is de criminele huurder al gevlogen als opsporingsinstanties, vaak op verzoek van de verhuurder, poolshoogte komen nemen. De verhuurdersorganisaties willen graag intensiever met overheden samenwerken om drugscriminaliteit effectiever te bestrijden.

 Vastgoed Belang, IVBN en VGM NL pleiten in een brief aan de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie voor aanpassing van het wetsvoorstel.  Burgemeesters dienen huurwoningen bij drugsoverlast wel te kunnen ontruimen, maar niet voor langere tijd te sluiten.  De verhuursector gaat graag met politiek en beleidsmakers in gesprek om tot een passende oplossing te komen om gezamenlijk drugscriminaliteit zo effectief mogelijk te bestrijden.