Home » Nieuwsberichten » Vastgoed Belang hekelt gemeentelijk belastingbeleid

Vastgoed Belang hekelt gemeentelijk belastingbeleid

30 april 2015

Eigenaren van vastgoed zijn een gewilde prooi voor gemeenten met een kasprobleem. Zo stelt Vastgoed Belang , de vereniging van particuliere vastgoedbeleggers. Begin van het jaar bleek al uit een onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO) dat commercieel vastgoed, meer nog dan woningen, een belangrijke inkomstenbron vormen voor gemeenten. Al jaren overschrijden gemeenten straffeloos de macronorm met miljoenen euro’s per jaar. Commercieel vastgoed is beduidend duurder dan woningen; daarover wordt bijna 2,5-maal meer OZB betaald. Lelystad spant de kroon met wel 0,587 procent OZB op de WOZ-waarde.

Maar daarbij blijft het niet. Gemeenten hebben te maken met teruglopende inkomsten uit de OZB. Veel panden zijn immers in waarde gedaald; de OZB daalt dan mee. Of ze staan leeg, waardoor niet alleen de waarde daalt, maar ook het gebruikersdeel van de OZB weg valt. Daarom worden gemeenten creatief in een zoektocht naar nieuwe manieren om de kas te vullen. 

Vastgoed Belang is fel gekant tegen deze creatieve ‘avonturen’ van gemeenten en benadrukken dat particuliere vastgoedeigenaren géén melkkoe zijn. Ook zonder onrechtvaardige gemeentelijke opslagen hebben eigenaren van commercieel vastgoed het momenteel al zwaar genoeg, zo stelt de vereniging. De vereniging geeft een tweetal voorbeelden:

Casus Almere - gebruikersdeel OZB

Almere is voornemens vanaf 1 januari 2016 als eerste Nederlandse gemeente het gebruikersdeel van de OZB te heffen bij de eigenaar. Onder het mom van een ‘een efficiëntere inrichting van het belastingproces’ betekent dat een verdubbeling van de belasting voor pandeigenaren. Als het pand verhuurd is, is het afhankelijk van het huurcontract of de gebruikerskosten op de huurder verhaald kunnen worden. De gemeente stelt foutief dat eigenaren vanaf 2016 het gebruikersdeel door kunnen berekenen in de huurprijs. De huurprijs kan immers niet zomaar aangepast worden zonder het contract open te breken.

Daarnaast is er een probleem in het geval van leegstand. Eigenaren gaan als het aan de gemeente ligt dubbel betalen, terwijl de eigenaar door leegstand alle inkomsten mist! Dit staat haaks op een uitspraak van het Hof ’s Hertogenbosch dat als een pand niet is verhuurd, maar ook niet bij de eigenaar zelf in gebruik is, het gebruikersdeel van de OZB niet kan worden geïnd. Toch wil het college in Almere met de maatregel 8 ton extra ophalen bij de eigenaren. Dat kan alleen als de uitspraak van het Hof aan de kant wordt geschoven, zoals de gemeente lijkt te doen, ten koste van eigenaren.

Casus Ede - gebruikersdeel OZB plus rioolheffing

In Ede wordt op bedrijfspanden - naast de gebruikelijke eigenarenbelasting - ook het gebruikersdeel van de OZB en rioolheffing (groot)verbruik aan de eigenaar gerekend in geval van anti-kraak. Dat stapelt al snel op tot circa € 25.000,- per jaar aan gebruikersbelastingen. Andere gemeenten volgen.

Dit is de wereld op zijn kop. Juist door gemeenten die bewust niet optreden tegen krakers (ondanks het wettelijke verbod) worden eigenaren gedwongen antikraak bewaking te nemen. Vervolgens leggen die gemeenten de gebruiksheffing en rioolheffing op. Normaal zou het pand leeg staan; dan mag geen gebruikersbelasting worden geheven.