Home » Nieuwsberichten » Vastgoed Belang en gemeente Rotterdam organiseren: De transitie naar een aardgasvrije toekomst

Vastgoed Belang en gemeente Rotterdam organiseren: De transitie naar een aardgasvrije toekomst

09 februari 2018

De toekomst wordt aardgasvrij. Dat heeft impact op alle woningen, zowel op nieuwbouw als bestaande bouw. De transitie naar een aardgasvrije toekomst wordt nu ingezet. Tijdens deze bijeenkomst, in samenwerking met de gemeente Rotterdam, staat het verduurzamen van bestaande woningen centraal. De sprekers geven hun visie, vertellen over de Rotterdamse ambities op het gebied van duurzaam en de aanpak. Rotterdam presenteert hierbij ook alternatieven voor fossiele brandstoffen in de stad. Het gaat om grote veranderingen, die niet vandaag of morgen zijn gerealiseerd. Wat zijn daarbij logische stappen voor nu en op termijn om het woningbezit aantrekkelijk en concurrerend te houden? Deze en andere vragen zullen aan bod komen. Daarbij is het belangrijk dat u ook uw eigen vragen en ervaringen inbrengt.

Gezien het belang van het onderwerp rekenen wij op een grote opkomst. Daarom verzoeken wij u zich aan te melden vóór 1 maart aanstaande via secretariaat@vastgoedbelang.nl. Lees meer in de uitnodiging.