Home » Nieuwsberichten » Vacature: Huurcommissie zoekt zittingsleden (m/v) voor het beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders

Vacature: Huurcommissie zoekt zittingsleden (m/v) voor het beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders

20 maart 2019

De Huurcommissie is op zoek naar vier zittingsleden van verhuurderszijde voor het beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders. Als u geïnteresseerd bent, dient u vóór 31 maart 2019 te reageren onder vermelding van vacaturenummer ZBO-2019-001.

 

 

VACATURE:

De Huurcommissie zoekt vier zittingsleden (m/v)

voor het beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders.

 

De Huurcommissie is op zoek naar vier zittingsleden van verhuurderszijde voor het beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders.

 

Functienaam: zittingslid bij de huurcommissie

Aanstelling: tijdelijk voor de duur van 4 jaar (met mogelijkheid tot verlenging)

Werkterrein: buitengerechtelijke geschilbeslechting; Huurprijzenrecht

Vacaturenummer: ZBO-2019001

 

Algemeen

De Huurcommissie behandelt landelijk geschillen tussen huurders en verhuurders in de gereguleerde sector, door advies te geven, te bemiddelen en bindende uitspraken te doen. Als deze huurders en verhuurders een conflict hebben over de huurprijs, het onderhoud of de servicekosten van de woonruimte, kunnen zij de Huurcommissie inschakelen. De Huurcommissie is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het zbo bestaat uit een bestuur, zittingsvoorzitters en zittingsleden.

 

Zittingscommissie:

Een zittingsvoorzitter vormt samen met twee zittingsleden, te weten een zittingslid van verhuurderszijde en een zittingslid van huurderszijde , een zittingscommissie. De zittingsvoorzitters en zittingsleden zijn landelijk inzetbaar. De zittingscommissies houden zitting op verschillende locaties in het land.  Door het verstrijken van de wettelijke benoemingstermijnen van enkele zittingsleden zijn vacatures ontstaan voor nieuwe zittingsleden. De Huurcommissie zoekt vier zittingsleden van verhuurderszijde.

 

Inhoud functie in het kort:

• bestudering en analysering van de zittingsstukken voorafgaand aan de zitting;

• participeren in de zitting geleid door de zittingsvoorzitter;

• oordeel vormen over het geschil naar aanleiding van de zitting;

• participeren in de beraadslaging en besluitvorming van de zittingscommissie in de

raadkamer.

 

Vergoeding:

Zittingsleden hebben recht op reiskostenvergoeding en verdere vergoedingen bepaald bij ministeriële regelingen (meer bijzonder de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte).

 

Wilt u meer weten over de vacature? Dan kunt u op functiebeschrijving (.pdf) meer informatie verkrijgen. Als u geïnteresseerd dient, dient u vóór 31 maart 2019 te reageren onder vermelding van vacaturenummer ZBO-2019-001. U kunt uw sollicitatie mailen naar: Postbus.Vacatures@huurcommissie.nl

De eerste sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 15 en 16 april 2019. Bij aanstelling dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd te worden.