Home » Nieuwsberichten » Update wetsvoorstel dubbele bemiddelingskosten

Update wetsvoorstel dubbele bemiddelingskosten

23 december 2015

Dubbele bemiddelingskosten:

De wet zal naar verwachting per 1 april 2016 in werking treden.
In ieder geval niet per 1 januari 2016: vanwege de mogelijkheid van een raadgevend referendum die dit jaar is ingevoerd, moeten er 8 weken zitten tussen parlementaire behandeling en inwerkingtreding van een wet. De datum van inwerkingtreding is echter alleen relevant voor het verbod op dubbele bemiddelingskosten voor onzelfstandige woonruimtes (met name studentenkamers). Het verbod op dubbele bemiddelingskosten voor zelfstandige ruimte bestond al langer en is nader uitgelegd door de minister. Die uitleg geldt per direct. Het is dan ook zaak de werkwijze spoedig aan te passen aan deze nadere uitleg. Dat is onder meer van belang omdat minister Blok van Wonen heeft laten weten dat de ACM ook in 2016 aandacht aan het onderwerp dubbele bemiddelingskosten zal besteden.

Uitleg over wat mag bij administratie- en verhuurkosten:

- Bemiddelaars die voor de verhuurder bemiddelen mogen alleen kosten in rekening brengen die geheel los staan van de bemiddeling, bijvoorbeeld kosten voor de hulp bij het aanvragen van een parkeervergunning.

- Administratiekosten zijn niet meer toegestaan.
Inschrijfkosten mogen ook niet aan de huurder in rekening worden gebracht als voor de verhuurder wordt bemiddeld.

- Een vastgoedmanager die woningen op zijn website plaatst, wordt beschouwd als bemiddelaar voor de verhuurder.

- Minister Van der Steur van Veiligheid & Justitie stelt in een brief aan de Eerste Kamer van 18 december dat het niet de bedoeling is dat de verhuurder nu vaste kosten, zoals administratiekosten, rechtstreeks bij de huurder in rekening gaat brengen.