Home » Nieuwsberichten » Uitspraak RvS inzake verstrekking inkomensgegevens Belastingdienst

Uitspraak RvS inzake verstrekking inkomensgegevens Belastingdienst

11 maart 2016

Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over de verstrekking van inkomensverklaringen door de Belastingdienst aan verhuurders. In deze uitspraak staat dat de Belastingdienst haar geheimhoudingsplicht, voortvloeiend uit art. 67 Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr), heeft geschonden en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld jegens alle belastingplichtigen van wie een inkomensverklaring is verstrekt.

De Raad van State heeft gewezen op het feit dat er een expliciete verplichting van de Belastingdienst in de wet moet staan om gegevens over inkomens te verstrekken aan de verhuurders. Dit was niet het geval.  Dit onderdeel wordt middels een reparatie in de wet opgenomen en ligt ter behandeling in de Eerste Kamer. Tot de wetsreparatie van kracht is, mag de Belastingdienst géén inkomensverklaringen verstrekken aan verhuurders.

De Woonbond is van oordeel dat de Belastingdienst, maar ook verhuurders die in de voorgaande jaren gebruik hebben gemaakt van de inkomensverklaringen, onrechtmatig hebben gehandeld. De Bond zinspeelt op een regeling om de geleden schade van huurders door de huurverhogingen te compenseren.
Minister Blok stelt in een reactie over deze kwestie dat het wat hem betreft “niet aannemelijk is dat dit leidt tot een vergoedingsplicht, of van de Staat of van de verhuurders, omdat geldelijke schade niet aan de orde is”. In aanvulling op de minister stelt Vastgoed Belang dat verhuurders bij het aanzeggen van extra inkomensafhankelijke huurverhogingen - voor zover zij daar gebruik van hebben gemaakt - te goeder trouw en binnen de kaders van de wettelijke mogelijkheden hebben gehandeld. Wij zien een goede afloop van deze kwestie dan ook met alle vertrouwen tegemoet. Uiteraard houdt Vastgoed Belang u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.          

30 maart basiscursus vastgoedrekenen

In deze basiscursus maakt u kennis met de belangrijkste begrippen in vastgoedrekenen, zoals BAR, NAR, yield en DCF.

Tijdens de training wordt uitgebreid aandacht besteed aan de waardeberekening en de uitgangspunten die hieraan ten grondslag liggen. U krijgt inzicht in deze uitgangspunten en u leert de diverse belangen van betrokken partijen middels berekeningen inzichtelijk maken. U gaat zelf aan de slag met rendementsmodellen en gaat ervaren wat de impact is van één of meerdere wijzigingen in de uitgangspunten. Na het volgen van deze cursus kunt u uw beslissingen en investeringen goed onderbouwen.

  • Datum:30 maart 2016
  • Duur: 10.00 tot 16.00 uur
  • Locatie: Vastgoed Belang, Amsterdam
  • Kosten: € 545,- (niet leden), € 445,- (leden VGB)
  • PE-punten: 5 Indien PE-punten gewenst, gelieve dit bij aanmelding aan te geven

Via onderstaande link kunt u zich inschrijven voor de cursus: https://foi.nl/cursus-opleiding/cursus-vastgoedrekenen/inschrijven

14 april opleiding Introductie special vastgoedbeleggen voor beginners

Vastgoed is een veelbesproken item. En wordt vaak gezien als een goede investering. Is beleggen in vastgoed slapend rijk worden? Dat niet! Wanneer u op de juiste wijze belegt, kan beleggen in vastgoed wel een rendabele bezigheid zijn. Maar hoe belegt u succesvol in vastgoed? Welke keuzes heeft u en wat betekent dit in de praktijk? Waar moet u op letten en wat zijn de fiscale gevolgen? Wat zijn de risico's? Wat is het rendement? Hoe beoordeelt u zo’n pand als belegger? Hoe worden deze panden getaxeerd? Wat bepaalt de waarde van een vastgoedobject? Hoe courant is het vastgoed? Hoe hoog is het rendement? Wat is een reële huurprijs? En een goede aankoopprijs? Deze praktische leergang staat stil bij een aantal belangrijke aspecten bij het belegen en financieren van vastgoed.

Voor €99,- kunt u deelnemen aan de introductiecursus van 2 uur waarin een overview wordt gegeven van alle aspecten die komen kijken bij het beleggen in vastgoed. Vervolgens kunt u bepalen of en voor welke modules u zichzelf wil inschrijven. De leergang bestaat uit meerdere modules die duren van 10.00 tot 16.00 uur. Het is ook mogelijk de losse modules te volgen dus een keuze te maken voor 1 of meer modules. 1. Introductie vastgoedbeleggen - Klaas Kroot
2. Vastgoedrekenen –  Jaap Huurnink
3. Basiscursus vastgoedfinancieren – Jaap Huurnink
4. Huur en servicekosten – Hilma bolsman
5. Fiscale en juridische aspecten beleggen in vastgoed – John Bult|
6. Basiscursus waardebepaling van vastgoed - Jaap Huurnink

Kosten introductiemodule € 99,-. Module 2 t/m 6 per module € 545,-. Lid van Vastgoed Belang? dan zijn de kosten per module € 445,-.

Volledige leergang voor een totaalbedrag van € 2.500,- voor niet leden. Leden van Vastgoed Belang betalen voor de volledige leergang € 2.000,-. Via onderstaande link kunt u zich inschrijven voor de introductie:
https://foi.nl/cursus-opleiding/vastgoedbeleggen-beginners/inschrijven