Home » Nieuwsberichten » Uit de beroepspraktijk: huurder weigert ondanks alcohol- en drugsoverlast te vertrekken

Uit de beroepspraktijk: huurder weigert ondanks alcohol- en drugsoverlast te vertrekken

22 augustus 2017

De verhuur en exploitatie van Vastgoed gaat met veel regels gepaard. Een klein foutje kan resulteren in een grote kostenpost. Daarom publiceert Vastgoed Belang elk jaar het handboek, speciaal voor haar leden. Daarnaast schenken wij elke maand aandacht aan een case uit de beroepspraktijk.  Het tweede deel van deze rubriek kunt u hier ter introductie gratis lezen.

Deze maand: een huurder weigert ondanks bedreiging, en alcohol- al drugsoverlast te vertrekken. Wat nu?

Een huurster heeft aan medehuurders veel overlast veroorzaakt door het vele bezoek op haar kamer, zoveel overdag als ‘s nacht. De overlast ging gepaard met veel alcohol en drugs. Ook haar bezoek veroorzaakte geluidsoverlast en urineerde in het openbaar tegen het gebouw. Het liep geregeld op de kamer uit de hand waardoor steeds vaker de politie ingeschakeld moest worden. Zowel de politie als de medebewoners werden door de huurster onheus bejegend als ze werd gewezen op de overlast.

Naast overlast was er ook sprake van bedreiging. De huurster klopte ‘s nachts op de kamerdeur van medebewoners om verhaal te halen. Kortom, een onhoudbare situatie.

Klachten:

De verhuurder ontving continue klachten van medebewoners en naar aanleiding hiervan een gesprek aan met de politie. De politie vond de situatie onhoudbaar als de huurster haar levensstijl niet zou aanpassen. De huurster gaf wel aan dat zij de huurovereenkomst wilde opzeggen, maar dat het vinden van een kamer niet makkelijk was, waardoor de overlast aanbleef. De verhuurder kwam ten einde raad bij de juridische dienst van Vastgoed Belang.

Actie Vastgoed Belang:

De jurist heeft de huurster schriftelijk aansprakelijk gesteld, waarop de vader van de huurster direct aangaf dat de overlast niet zo ernstig kon zijn en dat zijn dochter anti-drugs was. Op dit bericht heeft de jurist aangegeven dat de verhuurder zich niet herkende in het verweer van de huurster. Wanneer de huurster niet zelf afstand deed van haar huurrechten, zou de verhuurder een procedure opstarten. De eis, die daarbij werd opgesteld was: ontruiming van het gehuurde en ontbinding van de huurovereenkomst op grond van wanprestatie.

Afloop:

De huurster nam geen afstand van haar huurrechten. De overlast bleef onverminderd doorgaan, waarop de jurist een dagvaardingsprocedure is gestart. De dag voor aanvang van de procedure zijn partijen tot een onderlinge afspraak gekomen. De verhuurder heeft de zaak ingetrokken, omdat de huurster op korte termijn vertrok en de gerechtelijke kosten voor haar rekening nam. Deze afspraak is door de jurist vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

 

Heeft u zelf een juridisch conflict? Neem dan contact op met onze juridische afdeling!