Home » Nieuwsberichten » Subsidie voor woningen vergunninghouders: 1 februari open

Subsidie voor woningen vergunninghouders: 1 februari open

18 december 2015

Gemeenten, woningcorporaties en andere verhuurders die nieuwe huisvesting voor asielzoekers met een verblijfsvergunning realiseren, kunnen vanaf 1 februari 2016 daarvoor subsidie aanvragen bij RVO.nl.

Extra huisvesting vergunninghouders

De instroom van asielzoekers vergroot momenteel de druk op de woningmarkt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties levert met de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders een bijdrage aan de realisatie van extra huisvesting.

Het is één van de maatregelen waarmee de rijksoverheid de doorstroom van vergunninghouders van asielzoekerscentra naar huisvesting in gemeenten versnelt en daarbij ook de verdringing van reguliere woningzoekenden in de sociale huursector voorkomt.

Subsidiebudget

Het ministerie stelt 87,5 miljoen euro beschikbaar voor de huisvesting van 14.000 vergunninghouders die nu nog in asielzoekerscentra op een woning wachten. Verhuurders krijgen per gehuisveste vergunninghouder 6.250 euro aan subsidie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

De subsidieregeling is open vanaf 1 februari 09.00 uur tot en met 31 december 2020 17.00 uur.