Home » Nieuwsberichten » Steunakkoord Retailsector

Steunakkoord Retailsector

22 april 2020

Huurders en verhuurders bereiken akkoord over steun voor winkelsector.

De afgelopen periode is door vertegenwoordigers van winkelvastgoed en van winkelondernemers intensief gesproken over de acute problemen in de winkelsector als gevolg van corona. Ook banken en de overheid zijn bij de gesprekken betrokken. Gezamenlijk doel van dat overleg is verhuurders en huurders zo goed mogelijk door deze heftige periode te loodsen, zodat in de kern gezonde vastgoed- en retailondernemers niet onnodig omvallen.
 
Op 10 april jl. zijn we tot een Steunakkoord gekomen (zie hier). Dit akkoord is niet bindend, maar biedt handvatten voor gesprekken die op individueel niveau tussen huurder en verhuurder worden gevoerd.

Belangrijke aspecten van het akkoord zijn:

  • De gehele keten heeft een rol;
  • Maatwerk blijft te allen tijde mogelijk: deze oproep is geenszins juridisch bindend;
  • Huurders zetten niet eenzijdig de huur stop, zetten zich maximaal in om omzet te blijven behalen en committeren zich aan goed overleg met verhuurder en andere betrokken partijen;
  • Verhuurders spannen zich maximaal in om in de kern financieel gezonde huurders bij te staan door huuruitstel waar nodig en mogelijk;
  • Er is over en weer begrip voor de noodzaak van maatwerk, proportionele inzet en gezamenlijke inspanningen. Dit met name met het oog op kleine(re) verhuurders die verhuren aan grote(re) retailers;
  • Banken en overheid dragen ook vanuit hun rol bij;
  • Retail en vastgoed spannen zich in om voor eind mei tot vervolgafspraken te komen.

Vastgoed Belang en overige betrokken partijen zetten met dit akkoord in op zoveel mogelijk rust in de retailsector en het stimuleren van constructieve oplossingen tussen huurder en verhuurder. Met deze afspraken is tevens duidelijk dat ingrijpen door de overheid met een opgelegde verdeling van de financiële pijn niet nodig is.