Home » Nieuwsberichten » Reparatiewet inkomensindicaties Belastingdienst goedgekeurd door Eerste Kamer

Reparatiewet inkomensindicaties Belastingdienst goedgekeurd door Eerste Kamer

29 maart 2016

 

Op verzoek van minister Blok is de reparatiewet waarmee de verstrekking van inkomensgegevens aan verhuurders door de Belastingdienst explicieter in de wet vastgelegd met voorrang in de Eerste Kamer behandeld en goedgekeurd.
Hiermee is tegemoet gekomen aan de bezwaren van de afdeling.

Bestuursrechtspraak van de Raad van State, die op 3 februari jl. oordeelde dat de plicht tot het desgevraagd verstrekken van verklaringen over het huishoudinkomen van huurders, onvoldoende in de wet was geregeld. Het gat in de wet op het gebied van de privacywetgeving is hiermee gedicht.
Met de aanvaarding van de Wet gegevensverstrekking Belastingdienst kunnen er weer indicaties over het huishoudinkomen verstrekt worden aan verhuurders die per 1 juli een inkomensafhankelijke huurverhoging willen voorstellen.

Het webportaal van de Belastingdienst gaat per 1 april open voor het ophalen van eerder aangevraagde verklaringen.
Met de instemming van de reparatiewet betekent het nog niet dat tevens de Wet doorstroming huurmarkt is goedgekeurd. Deze wacht nog op behandeling in de Eerste Kamer en staat tot dusver gepland op 12 april.