Home » Nieuwsberichten » Reactie Vastgoed Belang op PBL-onderzoek naar particuliere verhuurder

Reactie Vastgoed Belang op PBL-onderzoek naar particuliere verhuurder

09 november 2019

Onderzoek Planbureau voor de Leefomgeving toont aan: particuliere woningverhuurder vooral gericht op lange termijn en risico-avers

Vastgoed Belang, vereniging van particuliere verhuurders, is blij met de uitkomsten van het onderzoek door het Planbureau voor de Leefomgeving naar particuliere verhuurders.  Het PBL onderzocht de werkelijkheid achter de karikaturen rond particuliere verhuurders en komt met een zeer genuanceerd beeld. Aangetoond is dat particuliere verhuurders echt duurzaam betrokken zijn bij hun woningen, die zij vooral met eigen geld financieren om bijvoorbeeld pensioen in op te bouwen. De helft van hen verhuurt al langer dan 20 jaar en ongeveer de helft van het bezit bestaat uit gereguleerde huur ( huurprijs < €720,-).

Vanwege hun gedeelde langetermijn perspectief en risico-aversie richten veel particuliere verhuurders zich op het voorkomen van leegstand door bijvoorbeeld bewust net onder de markthuurprijs te verhuren en zijn zij terughoudend met huurverhogingen binnen een lopend huurcontract. Ook proberen zij zich met hun aanbod te onderscheiden van andere verhuurders door te investeren in onderhoud en verduurzaming, en richten zij zich op de lokale woningmarkt die zij goed kennen. Dit past bij de voorzichtigheid van verhuurders die sparen voor later.

Natuurlijk zijn er ook verschillen tussen particuliere verhuurders qua omvang, beleggingsstrategie en risico-bereidheid. Zo zie je dat vooral grotere beleggers vaker een wens hebben om uit te breiden dan kleinere verhuurders. Dat zijn juist ook de partijen die het investeringsvermogen hebben om woningen toe te voegen door nieuwbouw of transformatie.

Het Planbureau constateert dat de terugkeer van de particuliere huursector na decennia van krimp een zegen kan zijn voor de woningmarkt: “Het toevoegen van een derde smaak aan de woningmarkt vergroot de mogelijkheden van huishoudens die geen of beperkt toegang hebben tot de sociale huursector en de koopsector.” De particuliere huursector als schakel tussen de sociale sector en de koopsector dus.

Keerzijde: historische tekorten woningmarkt

Tegelijk constateert het Planbureau voor de Leefomgeving terecht dat in de grote steden de sociale huursector en de vrije huursector niet goed op elkaar aansluiten vanwege het grote tekort aan woningen. De enige structurele oplossing is grootschalige nieuwbouw of transformatie naar huurwoningen. Het Planbureau waarschuwt daarom dat het “fiscale beleid en het woningmarktbeleid niet moet leiden tot sterkere prikkels voor desinvesteringen […] om te voorkomen dat het kind met het badwater wordt weggegooid.”

Vastgoed Belang beaamt dit. De vrije huursector is het enige woningsegment in Nederland dat niet stevig wordt gesubsidieerd door huurtoeslag, goedkope bouwgrond en hypotheekrenteaftrek. Als gevolg daarvan zien ook wij dat het woningtekort in de grote steden ertoe leidt dat vooral de bovenkant van het middensegment wordt bediend. Dat kunnen veel starters en middeninkomens niet betalen, terwijl de particuliere huursector in andere gebieden juist dient als ‘landingsplek’ voor nieuwe bewoners. De enorme prijsstijging van koopwoningen maakt het in sommige steden bovendien onmogelijk om nieuwe verhuur rendabel in de middenhuur (tussen €720-€1000) aan te bieden, terwijl daar de vraag het grootst is.

Vastgoed Belang wilt dat daar verandering in komt en dat particuliere beleggers meer gaan bijdragen aan een duurzaam middenhuursegment waar middeninkomens terecht kunnen. Daarvoor moet er een gelijkere uitgangspositie worden gecreëerd voor particuliere beleggers die duurzaam in het middensegment huur kunnen en willen investeren. “Die investeringen dragen bij aan een evenwichtiger woningmarkt”, aldus het PBL. De rode loper moet dus uit voor die partijen. Vastgoed Belang is het echter oneens met het advies van het Planbureau dat daarvoor moeten worden ingezet op lagere belastingen op betaalbare woningen of aanbodsubsidies. Dat kan tijdelijk een oplossing bieden, omdat het nieuwbouw van middenhuur helpt rendabel te maken, maar dan blijven we geld rondpompen. Onze visie is dat de gehele woningmarkt op lange termijn juist minder moet worden verstoord door allerlei subsidies voor sociale huur en koop. Dat kan bijvoorbeeld door een woonvorm neutrale ondersteuning voor zowel kopers als huurders met een smalle beurs te introduceren. Waar en hoe je huurt of woont wordt dan bepaald door de eigen woonvoorkeuren in plaats van de mate van subsidie die je ontvangt.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden. 

Lees hier het artikel in het Financieel Dagblad over het rapport.