Home » Nieuwsberichten » Particuliere verhuurders reageren met gemengde gevoelens op "woondeal"

Particuliere verhuurders reageren met gemengde gevoelens op "woondeal"

11 april 2014

Particuliere verhuurders, verenigd in de vereniging Vastgoed Belang, zien plussen en minnen in de nieuwe 'woondeal', die zojuist in de persconferentie na de Ministerraad is gepresenteerd.
Zij reageren daarmee voorzichtig op de afspraken die Minister Blok (wonen) met de coalitiepartijen VVD en PvdA heeft gemaakt. "Veel hangt af van de uitwerking van de plannen, die nu op hoofdlijnen  zijn gepresenteerd", aldus Jan Kamminga, voorzitter van Vastgoed Belang.

Bevriezing liberalisatiegrens
Vastgoed Belang reageert voorzichtig positief op de bevriezing van de liberalisatiegrens voor drie jaar. Deze bevriezing verruimt het aanbod in de vrije huursector (huren boven Euro700,-), waar grote behoefte aan is. Positief is dat vrije sector woningen vijf jaar niet kunnen terugvallen in de gereguleerde sector. Voorwaarden zijn wel dat huren door de grens van Euro700,- mogen blijven doorgroeien en jaarlijks geïndexeerd worden.

Weglekken verdiencapaciteit tegen de afspraak
Veel hangt af van de verdere uitwerking van de wijziging van het WWS. Dat bepaalt straks de maximale huurprijs. Er mag geen verdiencapaciteit wegvloeien van schaarstegebieden naar andere gebieden. Daar wordt nu al de maximale toegestane huur niet gehaald. Als dat wel gebeurt verlies je als sector gewoon harde inkomsten. Dat is tegen de afspraak. Voor de Huursombenadering geldt hetzelfde. Wel zijn de particuliere beleggers blij dat naar hen is geluisterd en de huursom voor de particuliere verhuurder van de baan is!

Takengebied van de woningcorporaties
Vastgoed Belang is er minder blij mee dat woningcorporaties geen harde scheiding hoeven aan te brengen tussen sociale en commerciële activiteiten. Bovendien mag de sociale tak de commerciële subsidiëren. Dit is een onacceptabele vorm van oneerlijke concurrentie.
Daarnaast is Vastgoed Belang er op tegen dat de motie van Jacques Monasch (Pvda) wordt uitgevoerd om de toewijzingsgrens voor sociale woningen op te hogen van 34.000 naar 38.000euro en ook nog eens tweemaal zoveel huurders in die categorie toe te laten. Daarmee wordt de doorstroom van deze huurders naar de vrije sector belemmerd, terwijl dat juist de insteek was van het beleid.
Tot slot is over de invoering van tijdelijke huurcontracten nog weinig te zeggen. "Ook hier wachten we op de verdere uitwerking".

Verhuurderheffing
"Helaas verandert er niets aan de verhuurderheffing, die als een molensteen om de nek van de particuliere beleggers hangt. Vastgoed Belang heeft laten uitrekenen dat particuliere verhuurders die heffing bij lange na niet kunnen terugverdienen uit de extra huurverhogingen, zoals de minister steeds heeft volgehouden", aldus Jan Kamminga.