Home » Nieuwsberichten » Particuliere huurwoningmarkt in problemen door stapeling maatregelen

Particuliere huurwoningmarkt in problemen door stapeling maatregelen

29 januari 2014

Particuliere huurwoningmarkt in problemen door stapeling maatregelen

De Vereniging van particuliere beleggers Vastgoed Belang heeft op woensdag 29 januari een brandbrief verstuurd naar Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) waarin zij waarschuwt voor de gestapelde gevolgen van beleidswijzigingen voor particuliere verhuurders van gereguleerde huurwoningen (Euro700,-).

'De verhuurderheffing die eind december met één stem meerderheid in de Eerste Kamer is aangenomen is slechts de meest zichtbare van de klappen die particuliere verhuurders te verduren krijgen. Er is uitgerekend dat deze heffing alleen al Euro70mln - Euro100mln kost' , aldus Jan Kamminga, voorzitter van Vastgoed Belang. 'Er wordt binnenkort besloten over verdere beleidsaanpassingen die de verdiencapaciteit nóg verder aan zullen tasten en particuliere verhuurders in een onmogelijke situatie dwingen, met mogelijk faillissementen tot gevolg. De grens is nu echt bereikt'.

Zo wijst de vereniging er op dat: - De aanpassing van het woningwaarderingsstelsel dreigt te leiden tot verplichte huurdalingen in grote delen van het land. - De oneerlijke concurrentie met woningcorporaties blijft bestaan, omdat zij met staatssteun dure woningen kunnen blijven aanbieden onder de kostprijs. - Ook de doelgroep van corporaties wordt uitgebreid omdat zij meer goedkope woningen mogen aanbieden aan huurders met hogere inkomens, terwijl juist was afgesproken om scheefwonen tegen te gaan. Hierdoor blijven groepen met hogere inkomens de werkelijke doelgroep - de lagere inkomens - verdrukken. - Het risico bestaat dat de legeskosten bij de Huurcommissie voor kleine particuliere verhuurders met een factor 18 wordt verhoogd, wat zal leiden tot een lastenverzwaring van bijna € 650.000,- en een serieuze belemmering van de toegang tot de rechtspraak.

Gevolgen voor de particuliere verhuurders:

-Er zal nóg minder geld zijn voor nieuwbouw, terwijl de krapte op de woningmarkt alsmaar toeneemt. -Minder investeringen in onderhoud, waarvan ook de huurder de dupe wordt. -De verduurzaming van de gebouwde omgeving waarover in het SER energieakkoord afspraken zijn gemaakt komen stevig onder druk te staan.

Daarom is nú de tijd om aan de noodrem te trekken. Beleid moet evenwichtig zijn.