Home » Nieuwsberichten » Beleid Tweede Kamer smoort eigen roep om investeringen woningmarkt

Beleid Tweede Kamer smoort eigen roep om investeringen woningmarkt

10 maart 2014

De maatregelen die de Tweede Kamer neemt op de woningmarkt belemmeren de investeringen waar zij zelf zo hard om roept, zo stelt Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere verhuurders. De achterban is goed voor ruim 60% van de jaarlijkse investeringen in vastgoed en is volgens onderzoeksbureau Capital Value bereid om voor 2014 zo'n 3 mrd. euro te investeren in huurwoningen.

'Er is zeker bereidheid te investeren', stelt voorzitter Jan Kamminga. 'Het wordt echter steeds onaantrekkelijker vanwege een groeiend aantal regels. Dat terwijl je juist in deze tijden investeringen los wil krijgen. Neem bijvoorbeeld de vrije sector huur. Van links tot rechts roept iedereen dat het daar moet gebeuren de komende jaren. De vraag naar huurwoningen tussen de 700 en 850 euro is zeer groot en groeiende. En wat denk je? De Kamer stemt dinsdag 11 maart hoogstwaarschijnlijk voor een wijziging van de Huisvestingswet waardoor een heel nieuw vergunningensysteem voor woningtoewijzingen ook voor deze woningen gaat gelden. Nu nog staat in deze wet voor het vergunningensysteem de huurtoeslaggrens van 700 euro als maximum. Waarom zou je dat loslaten? Dit schrikt investeerders af.'

Vereniging Vastgoed Belang vreest voor de effecten voor de woningmarkt van dit soort maatregelen. Sinds 2013 betalen particuliere verhuurders een verhuurderheffing, die oploopt tot bijna 1.8 mrd. euro in 2017. Nu dreigt door de Huisvestingswet dus ook de vrije sector gereguleerd te gaan worden. Tel daarbij op de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel, die dreigt de verdiencapaciteit van particuliere verhuurders hard te raken, het dramatische verloop van de inkomensafhankelijke huurverhogingen sinds de invoering ervan en de voorgenomen huursombenadering, en het plaatje is compleet. Dit brengt de investeringsbereidheid om zeep. Particuliere beleggers zullen hierdoor in de V.S. of Duitsland gaan investeren. Oplopende schaarste en hoge prijzen voor de huurder in Nederland zijn het gevolg.