Home » Nieuwsberichten » Particuliere verhuurders matigen huurprijsstijging vanwege corona

Particuliere verhuurders matigen huurprijsstijging vanwege corona

29 april 2020

Veel particuliere verhuurders maken andere keuzes in hun huurbeleid ten tijde van corona. Zij verhogen de huren dit jaar niet, zeer gematigd of pas later in het jaar.  Ook blijven huisuitzettingen uit en er wordt coulant omgegaan met huishoudens die te maken hebben met plotse betalingsproblemen vanwege corona. Dat stelt Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere verhuurders van vastgoed, vast op basis van een uitvraag onder de eigen leden.

Directeur Laurens van de Noort: “Je zag al dat de reële huurprijsstijgingen voor zittende huurders het afgelopen jaar gematigd waren. Door de coronacrisis zijn veel particuliere verhuurders nog terughoudender geworden met verhogingen. Leden van Vastgoed Belang laten duidelijk zien betrokken te zijn bij hun huurders vanwege de onzekerheid en negatieve vooruitzichten door corona. Dit gaan we in het najaar echt terug zien in de huurverhogingscijfers.”

Particuliere verhuurders staan vaak dicht op hun huurders en kennen hun situatie.  Als reden voor het uitblijven van een huurverhoging wordt onder meer de verwachting genoemd dat hun huurders, zoals zzp’ers of mensen in bepaalde beroepsgroepen, door corona in hun inkomen worden geraakt.

Naast de huurstijgingen wordt ook naar maatwerk gekeken om inkomensverlies wegens corona op te vangen. “Sommige verhuurders doen dit ook proactief door de huurverhogingsbrief te vergezellen met een tweede brief waarin huurders indien nodig de mogelijkheid wordt geboden een maatwerkregeling te treffen ten aanzien van de huurbetalingen; kosteloos en zonder incassodossier”, aldus Van de Noort. Voor verhuurders is daarbij belangrijk dat een huurder voldoende openheid geeft over zijn financiële situatie om misbruik te voorkomen.

Gestegen kosten verhuurder vormen belemmering

Verhuurders geven aan niet altijd ruimte te hebben om het huurbeleid aan te passen. Reden is bijvoorbeeld de grote stijging van de belastingdruk vanwege gestegen WOZ waarden - die afhankelijk is van de prijs van koopwoningen - en lokale belastingen. Die stegen volgens onderzoeksbureau COELO dit jaar met wel 5%. Ook de verhuurderheffing en de stijging van uurtarieven van aannemers en andere kosten  spelen een rol. Tot slot wordt genoemd dat de huren binnen één pand niet teveel van elkaar af moeten wijken. Te grote verschillen in huur voor hetzelfde type woning kan grote ontevredenheid veroorzaken.

Maatwerk nodig

Vastgoed Belang bracht in maart al een statement uit over huisuitzettingen en  de verlenging van tijdelijke huurcontracten tijdens de coronacrisis, samen met andere verhuurorganisaties. De vereniging ontvangt vooralsnog weinig signalen dat huurders in de financiële problemen komen vanwege corona en wijst op het belang van maatwerk zodat de ruimte die verhuurders hebben optimaal kan worden benut voor huurders die het echt nodig hebben. “Het ligt niet voor de hand, en het helpt huurders die door corona worden geraakt juist niet, om generieke maatregelen te nemen. Individuele huurders die bijvoorbeeld als zzp’er tijdelijk geen opdrachten meer hebben en hun verhuurder zouden gezamenlijk naar maatwerkoplossingen moeten kijken. In hoeverre maatwerk mogelijk is hangt ook af van het type verhuurder. Met name kleinere verhuurders zijn vaak voor hun pensioensopbouw afhankelijk van huurinkomsten. Dan kan het zijn dat er simpelweg weinig ruimte is”.