Home » Nieuwsberichten » OPROEP: DOE MEE AAN HISTORISCH ONDERZOEK PARTICULIERE HUURMARKT

OPROEP: DOE MEE AAN HISTORISCH ONDERZOEK PARTICULIERE HUURMARKT

30 maart 2019

Het ministerie heeft behoefte aan meer en betere gegevens over de particuliere huursector. De laatste keer dat door het toenmalige ministerie van VROM onderzoek werd gedaan naar de particuliere huursector dateert alweer uit 1998. In 20 jaar is veel veranderd. Het ministerie heeft daarom aan twee onafhankelijke instanties opdracht gegeven om opnieuw onderzoek te doen naar het maatschappelijk belang van de particuliere huurwoningsector. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de volgende twee instanties:

1) Aan het Kadaster is opdracht verstrekt om vast te stellen wat de omvang en samenstelling is van met name de particuliere huurwoningvoorraad;

2) Aan het Planbureau voor de leefomgeving is opdracht verstrekt om onderzoek te doen naar het beleid van particuliere woningverhuurders.

Uitkomst helpt 

Vastgoed Belang is verzocht medewerking te verlenen aan die onderzoeken en dat doen wij van harte. Wij zijn er van overtuigd dat de uitkomst van het onderzoek ons enorm vooruit helpt in de lobby voor uw belangen als verhuurder. Ook uw deelname is van het grootste belang! Waarom? Voor een effectieve lobby is het van groot belang dat wij beschikken over harde cijfers en wetenschappelijk geverifieerde gegevens. Daar beschikken wij nu lang niet altijd in dezelfde mate over als bijvoorbeeld lobbyorganisaties Aedes (koepel van de woningcorporaties) of IVBN (de branche organisatie voor institutionele verhuurders).

Waarom?

Het ontbreken van harde onafhankelijke cijfers en gegevens maakt het in de lobby voor uw belangen lastiger iets te ondernemen tegen bijvoorbeeld het wegzetten van de hele particuliere huursector als “Huisjesmelkerij” of als veroorzaker van het gebrek aan starterswoningen. Daardoor neemt de druk op het kabinet om maatregelen te nemen toe. Om voldoende tegenwicht te bieden tegen onjuiste beeldvorming is het van groot belang te beschikken over goede gegevens. We juichen beide onderzoeken daarom zeer toe.

Gewoonte doorbreken

Nu is onze ervaring dat veel particuliere verhuurders om hun moverende redenen voorzichtig zijn het met delen van informatie. In het belang van de hele sector is nu het moment gekomen om die gewoonte te doorbreken. Bonafide verhuurders hebben immers niets te verbergen.

Wij roepen u daarom nu alvast op om massaal deel te nemen aan de enquête door het Planbureau voor de Leefomgeving. Een uitnodiging daartoe heeft u als bijlage bij Steengoed magazine (nummer 1, 2019) ontvangen. Een uitnodiging heeft u als bijlage bij Steengoed magazine ontvangen. 

U kunt hier de enquête ook online invullen