Home » Nieuwsberichten » Nieuwe toeslag voor zeer energiezuinige gereguleerde huurwoningen

Nieuwe toeslag voor zeer energiezuinige gereguleerde huurwoningen

16 september 2015

Er komt een nieuwe toeslag voor zeer energiezuinige gereguleerde huurwoningen. Huurders en verhuurders krijgen meer duidelijkheid over de maximale huurprijzen. Het besluit van minister Blok voor Wonen zet de kaders voor de zogenoemde energieprestatievergoeding, die verhuurders in rekening mogen brengen voor aanpassingen om een woning zeer energiezuinig te maken.

De minister hoopt hiermee extra energiebesparing, zoals afgesproken in het energieakkoord, te bewerkstelligen.

Afhankelijk van de prestaties van de woning wordt de vergoeding bepaald, met een maximum van €1,40,- per vierkante meter. Als de woning tevens onder de Warmtewet valt is het maximum €0,90,-. 

De adviescommissie huurrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten had eerder enkele bedenkingen bij de plannen. De kritiek richtte zich voornamelijk op het feit dat de energieprestatievergoeding naast het wettelijke puntensysteem voor sociale huurwoningen wordt opgetuigd. Daarnaast was een belangrijk punt van kritiek dat de aangekondigde amvb ontbreekt; daaraan komt minister Blok nu tegemoet.