Home » Nieuwsberichten » Nieuwe liberalisatiegrens 2021 is bekend gemaakt

Nieuwe liberalisatiegrens 2021 is bekend gemaakt

08 december 2020

De nieuwe liberalisatiegrens 2021 is bekend.

De minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties heeft recentelijk via een nieuwsbrief de MG-Circulaire huurtoeslag, tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV) en liberalisatiegrens 2021 bekendgemaakt. In deze circulaire staan updates over nieuw beleid op het gebied van wonen voor het jaar 2021. De maximale huurgrens huurtoeslag en de nieuwe liberalisatiegrens per 1 januari 2021 zijn verhoogd naar € 752,33.

  • Nieuwe parameters voor de huurtoeslag op het gebied van huur en inkomen
  • Info over de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders
  • De nieuwe liberalisatiegrens van 2021

U kunt de MG-circulaire 2020-02 downloaden. Klik hier!