Home » Nieuwsberichten » Minister Ollongren zet in op extra impuls voor flexwonen

Minister Ollongren zet in op extra impuls voor flexwonen

25 juni 2019

Op woensdag 29 mei heeft minister Ollongren de kamer geïnformeerd over haar Stimuleringsaanpak Flexwonen. Flexwonen richt zich op het realiseren van tijdelijke woonruimten om zogenaamde ‘spoedzoekers’ als studenten, statushouders en expats op korte termijn huisvesting te bieden. Hierbij kan gedacht worden aan containerwoningen en  prefab-huizen, maar ook aan het tijdelijk transformeren van gebouwen zonder woonbestemming. Het ministerie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft flexwonen de afgelopen jaren op verschillende manieren gestimuleerd en wil deze lijn doorzetten. Daarom gaat het ministerie flexwoningen vrijstellen van de verhuurdersheffing, en krijgen gemeenten meer vrijheid om af te wijken van hun bestemmingsplan om flexwoningen te realiseren.

De volledige brief van de minister vindt u hier en meer informatie over het beleid rondom flexwonen hier.