Home » Nieuwsberichten » Klimaatwet Samsom-Klaver stelt vastgoedsector voor onmogelijke opgave

Klimaatwet Samsom-Klaver stelt vastgoedsector voor onmogelijke opgave

25 november 2015

De PvdA en GroenLinks gaan een wetsvoorstel indienen waarmee wordt geregeld dat het kabinet een klimaatbegroting maakt met wettelijke doelen voor CO2-uitstoot, energiebesparing en duurzame energie. Het wetsvoorstel reikt tot 2050 en is bedoeld als een vervolg op de energiedoelen die in het SER Energieakkoord zijn overeengekomen tussen het kabinet en verschillende maatschappelijke partijen. Coalitiepartner VVD heeft het voorstel al afgedaan als onrealistisch. Ook vereniging van particuliere vastgoedbeleggers Vastgoed Belang ageert sterk tegen het plan van fractievoorzitters Samsom en Klaver. 

Vastgoed Belang geeft aan nu al te twijfelen of de handtekening onder het SER Energieakkoord gestand kan worden gedaan.  De vereniging erkent dat een groot deel van het energiegebruik – grofweg een derde – wordt verbruikt in de gebouwde omgeving. Zeker willen vastgoedeigenaren meewerken aan de verduurzaming van hun bezit, maar zij hebben hier wegens overheidsbeleid nauwelijks de mogelijkheid toe. Wettelijk verplichte doelen zoals voorgesteld door Samsom en Klaver noemt de vereniging al helemaal onmogelijk. 

Jan Kamminga (voorzitter Vastgoed Belang): “Het voorstel van de PvdA en GroenLinks is typisch Haagse politiek, verre van de werkelijkheid. De regering heeft particuliere verhuurders van woningen een verhuurderheffing opgelegd, die oploopt tot € 200 mln. in 2017 en daarna nog verder zal stijgen. Dat neemt de investeringscapaciteit weg en maakt het behalen van de SER-doelen heel lastig. Investeringen in verduurzaming zijn nauwelijks terug te verdienen. Vooral de huurder heeft er profijt van door dalende energiekosten. De verhuurder heeft dat nauwelijks vanwege het verouderde  woningwaarderingsstelsel dat bepaalt hoeveel huur je maximaal mag vragen. Indien de investering kan worden terug verdiend met 6% a 7% bruto rendement, dan moet je zien hoe snel de sector zou verduurzamen.”

Vastgoed Belang pleit daarom voor het benutten van een deel van de € 5 mrd. lastenverlichting om € 200 mln.  aan investeringen in verduurzaming door particuliere verhuurders mogelijk te maken. Dat, tezamen met het mogelijk maken van  rendabele investeringen, biedt perspectief. Niet nieuwe wetgeving, die slechts een papieren tijger zal zijn.