Home » Nieuwsberichten » Kabinet schiet opnieuw mis met isolatiesubsidie huurwoningen

Kabinet schiet opnieuw mis met isolatiesubsidie huurwoningen

29 april 2020

Vandaag maakte minister Ollongren bekend dat EUR 100 miljoen beschikbaar wordt gesteld om huurhuizen van vóór 1995 te isoleren. De subsidie moet er voor zorgen dat het tempo van verduurzaming van huurwoningen omhoog gaat en de kosten per woning omlaag. Bovendien moet het zorgen voor continuïteit in de bouw. Om gebruik te kunnen maken van de subsidie moeten ten minste 150 huurwoningen in een keer worden aangepakt. En daar wringt het: door deze voorwaarde komen circa 500.000 huurwoningen van kleinere verhuurders opnieuw niet in aanmerking voor verduurzaming.

Regeling voor kleinere verhuurders onbruikbaar

Ook kleine verhuurders zouden mee kunnen doen door gezamenlijk een voorstel in te dienen. Hier schiet het kabinet echter opnieuw mis. Kleine particuliere verhuurders met 1 à 2 woningen hebben weliswaar samen ca. 500.000 veelal oudere huurwoningen, maar deze liggen nogal verspreid. Zij vallen daarom weer buiten de boot, terwijl precies deze groep niet zomaar de benodigde tienduizenden euro’s beschikbaar heeft voor de verduurzaming.

Co Koning, directeur duurzaamheid van Vastgoed Belang, de branche organisatie van particuliere verhuurders zegt daarover: ‘Het is natuurlijk schier onmogelijk om 75 verhuurders met elk 1 à 2 woningen te organiseren die dan gezamenlijk een plan indienen voor huurwoningen op verschillende locaties en daarmee ook nog eens een kostenreductie bereiken. Juist bij die vaak oudere huurwoningen is winst te behalen. Maar precies deze verhuurders worden praktisch gezien weer uitgesloten terwijl wij meerdere malen hebben opgeroepen deze groep te ondersteunen. Voor kleine verhuurders is deze regeling een wassen neus.Op deze manier komen we er niet! ’

Vele kleintjes maken een grote?

De particuliere huursector vraagt om een héél andere aanpak. Kleine particuliere verhuurders moeten op individuele schaal gesubsidieerd worden. Daar hebben ook hun huurders baat bij door lagere energielasten. Door particuliere verhuurders worden bij verduurzaming van hun huurwoningen veelal zzp’ers of kleine lokale aannemers ingeschakeld. Daarmee sla je als kabinet twee vliegen in een klap. Het stimuleert particuliere verhuurders om daadwerkelijk te investeren in verduurzaming en het levert werkvoorraad op voor zzp’ers en kleine aannemers. Veel kleine projecten leveren ook een grote bijdrage aan verduurzaming van de huurwoningvoorraad.