Home » Nieuwsberichten » Huurwoningsector opnieuw zwaarder belast?

Huurwoningsector opnieuw zwaarder belast?

19 juli 2016

Huurwoningsector opnieuw zwaarder belast?

Minister Blok wil de kosten van de Huurcommissie, die nu door het Rijk betaald wordt, voor het grootste deel voor rekening van verhuurders laten komen.


Vastgoed Belang is pertinent tegen het voorstel van de minister om de verhuurder op te laten draaien voor de kosten van dit instituut. Het zou wederom betekenen dat de verhuurder te maken krijgt met een extra stapeling van belastingen.


Landelijke geschillencommissie

De huurcommissie wordt nu voor meer dan 90 procent (circa €12,5 miljoen per jaar) gefinancierd door de overheid. De middelen zijn echter ‘op de Rijksbegroting niet structureel beschikbaar’, aldus Blok. Het voorstel lijkt daarmee vooral bedoelt om te bezuinigen.

In de plannen van minister Blok komt er één landelijke geschillencommissie waar alle huurders terecht kunnen voor hun geschil met hun verhuurder. Het ministerie van BZK is nog met verschillende partijen in overleg over hoe de geschillencommissie het best vorm kan krijgen. Ook Vastgoed Belang is een overlegpartner in deze kwestie.

Steeds maar ingewikkelder wordende regelgeving in de huursector lokt conflicten tussen huurder en verhuurder uit. Bovendien is de huurcommissie ooit mede in het leven geroepen om de rechterlijke macht te ontlasten. “Het is dan ook volstrekt ongepast en onacceptabel de rekening voor het in standhouden van een instituut als de Huurcommissie nu op het bordje van de verhuurders wordt gelegd. Verhuurders met rechtspersoonlijkheid betalen in verhouding tot huurders nu al een schandalig hoog bedrag aan leges. Wij zullen er alles aan doen om deze onzalige plannen te blokkeren”, aldus Co Koning algemeen directeur van Vastgoed Belang.
 

Analoog aan de verhuurderheffing    

Minister Blok kondigde in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij in het najaar komt met een wetsvoorstel over de taken en werkwijzen van de Huurcommissie. Hierin neemt Blok tevens al een voorschot op de toekomstige financiering van de Huurcommissie. Het is volgens de minister ‘goed te rechtvaardigen dat (een deel van) de kosten voor rekening verhuurders’ komt. Het is onduidelijk hoe groot dat deel zal zijn, maar Blok verwijst naar sectoren waar vergelijkbare instanties volledig door ‘gebruikers’ worden gefinancierd. Bovendien komen de meeste geschillen voort uit voorstellen van verhuurders (huurprijs, onderhoud, servicekosten), stelt Blok. Hij wil de bijdrage van verhuurders vaststellen analoog aan de verhuurderheffing.
Blok consulteert voorafgaand aan zijn wetsvoorstel stakeholders. Vastgoed Belang zal die gelegenheid benutten om haar bezwaren kenbaar te maken.