Home » Nieuwsberichten » Herinnering: vernietiging inkomensverklaringen belastingdienst

Herinnering: vernietiging inkomensverklaringen belastingdienst

09 juni 2017

Heeft u uw jaarlijkse huurverhoging (bovenop de inflatie) nog niet doorgevoerd of heeft u de inkomensverklaringen(en) van uw huurder(s) uit de voorgaande jaren nog niet vernietigd? Doe dit dan snel! Vooral het laatste is belangrijk. Als u dat niet doet, kunt u strafrechtelijk vervolgd worden.

Inkomensverklaringen mogen namelijk alleen gebruikt worden voor het jaarlijks opstellen van de inkomensafhankelijke huurverhoging bovenop de inflatie. Als de huurverhoging definitief is moeten zij worden vernietigd.

Heeft u voor 2017 nog géén huurverhoging voorgesteld, dan kan dat alsnog. U moet wel rekening houden met de aanzegtermijn van twee maanden voor dat de verhoging kan ingaan.

Er zijn nog een aantal dingen waarmee u in 2017 rekening moet houden. Door de invoering van de ‘Wet doorstroming huurmarkt 2015’ is de systematiek van de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 januari 2017 veranderd. Daardoor mogen verhuurders van woningen in het gereguleerde segment de huur met ingang van 1 januari 2017 met maximaal 2,8% verhogen. Als een huurder in het peiljaar 2015 meer heeft verdiend dan € 40.349 geldt een maximale huurverhoging van 4.3% per jaar.

Als uw huurder bezwaar aantekent tegen een verhoging adviseren wij om een actuele verklaring aan te vragen via het portaal van de belastingdienst. Het portaal is open tot 15 december 2017. In de praktijk betekent dit dat u tot half november uw account kunt activeren. Inloggen op het portaal kan hier.

Uitzonderingen maximale huurverhoging

U dient er rekening mee te houden dat er twee typen huishoudens per 1 januari 2017 niet in aanmerking komen voor de maximale huurverhoging. Dat zijn:

  • huishoudens met een of meer bewoners die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
  • en huishoudens van vier of meer personen.

Voor hen geldt de maximale huurverhoging van 2,8%, ongeacht de hoogte van het verzamelinkomen.

Kamers, woonwagens en standplaatsen

De maximale huurverhoging van onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en standplaatsen is gehandhaafd op het niveau van 1 juli 2016. Dat betekent dat de huurverhoging niet meer mag zijn dan 1,8 % per kalenderjaar.