Home » Nieuwsberichten » ‘Gevaarlijke’ SP-motie haalt het niet in Eerste Kamer

‘Gevaarlijke’ SP-motie haalt het niet in Eerste Kamer

19 april 2016

‘Gevaarlijke’ SP-motie haalt het niet in Eerste Kamer

Mede dankzij een actieve lobby van Vastgoed Belang richting de leden van de Eerste Kamer is de motie Köhler c.s. (SP) bij de stemmingen van hedenmiddag, verworpen.

In de motie werd aan de Minister verzocht met voorstellen te komen om de huursombenadering met de bijbehorende maximale huursomstijging tot 1 procent boven inflatie ook van toepassing te laten zijn op woningen van particuliere en commercieel verhuurde woningen met een gereguleerde huurprijs. Die beperking is in de Wet doorstroming huurmarkt opgenomen voor woningcorporaties. De motie was mede ondertekend door de ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren.

Wanneer deze motie zou zijn aangenomen, zou dat de extra verdiencapaciteit uit de inkomensafhankelijke huurverhoging voor hogere inkomens die particuliere en commerciële verhuurders hard nodig hebben om de verhuurderheffing (gedeeltelijk) te kunnen betalen zeer beperken. Er zou een situatie ontstaan die niet alleen tegenstrijdig zou zijn geweest met eerder aangenomen wetten, maar die ook sector breed onacceptabel zou zijn geweest.

Gelukkig heeft deze motie, mede dankzij de lobby van Vastgoed Belang, geen doorgang gevonden.

Lagere belasting voor familiebedrijven in vastgoed

De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen voor professionele familiebedrijven die in het vastgoed actief zijn. Het hoogste rechtscollege heeft vastgesteld dat vastgoedfamiliebedrijven onder bepaalde voorwaarden gebruik kunnen maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). De fiscus beschouwt in dit geval de portefeuille niet meer als een belegging, maar als een bedrijf. Hierdoor is bij schenken of vererven niet maximaal 40% maar minder dan 4% belasting direct verschuldigd.