Home » Nieuwsberichten » Persbericht: Amsterdam steekt kop in zand en drijft verhuurders tot waanzin

Persbericht: Amsterdam steekt kop in zand en drijft verhuurders tot waanzin

29 juni 2017

AMSTERDAM – Zesduizend huurders dreigen vroeg of laat op straat te worden gezet als gevolg van het nieuwe verhuurbeleid van de gemeente Amsterdam. Per 1 januari 2017 hebben zij nagenoeg een einde gemaakt aan de verhuur van woningen voor woongroepen. Daarnaast was de overgangstermijn onbehoorlijk en veel te kort.

“Daarnaast konden woongroepen tussen 15 december 2017 en 31 december 2017 de bestaande situaties nog legaliseren. Alleen die periode was veel en veel tekort, want in die twee weken vielen er enkele feestdagen”, vervolgt Koning. “Daarnaast lag de website er diverse keren uit. Het is dan ook onbehoorlijk dat de gemeente nu boetes heeft uitgeschreven aan goedwillende verhuurders, die met woningdelen tegemoet komen aan de vraag naar woonruimte in Amsterdam.”

Koning doet zijn verhaal naar aanleiding van klachten van onze leden. “Overlast wordt aangevoerd als argument tegen het zogenoemde “Friends-concept. Dat is klinkklare onzin. Medebewoners spreken elkaar ongetwijfeld aan als één van hen overlast veroorzaakt. En wat is nou het verschil tussen vier vrienden, die een woningdelen of een heel gezin? Ook ‘gewone’ gezinnen veroorzaken weleens overlast.”

Koning besluit met een uitsmijter: “met de beleidswijziging spant Amsterdam het paard achter de wagen en steekt het de kop in het zand voor de hedendaagse ontwikkelingen, die niet meer zijn tegen te houden. Het is een typisch voorbeeld van regelzucht! Tot slot vinden wij dat er alsnog een aantrekkelijke overgangsregeling moet komen voor verhuurders.”