Home » Nieuwsberichten » Eerste Kamer stemt in met Wet doorstroming huurmarkt

Eerste Kamer stemt in met Wet doorstroming huurmarkt

14 april 2016

Eerste Kamer stemt in met Wet doorstroming huurmarkt

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft dinsdag jl. van de Eerste Kamer groen licht gekregen voor zijn wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt. Wij informeerden u over deze wetswijziging uitgebreid in Steengoed nr. 1 Jaargang 2016.

De Wet doorstroming huurmarkt bevat voor particuliere verhuurders de volgende belangrijke elementen:

Huurverhoging 2017 e.v.


Met ingang van 2017 wordt, binnen het gereguleerde segment, op individueel niveau een jaarlijkse basishuurverhogingen mogelijk van 2,5% boven inflatie. Die is onafhankelijk van het huishoudinkomen van de huurder. Particuliere verhuurders van gereguleerde huurwoningen zijn niet gebonden aan een maximale huursomstijging (de huursombenadering) die tussen der corporaties en de Woonbond is afgesproken.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Het kabinet blijft inzetten op het stimuleren van passend wonen in relatie tot het huishoudinkomen. Uit het vorige week door het ministerie gepresenteerde driejaarlijkse woononderzoek blijkt dat het aantal goedkope scheefwoners de laatste jaren is afgenomen. Met de jaarlijkse inkomenstoets hoopt het kabinet het scheefwonen nog verder terug te dringen. Voor inkomens boven de toewijzingsgrens voor de sociale huur (ca. € 40.000) geldt met ingang van 2017 een huurverhoging van inflatie plus 4 procent. In 2017 geldt dus nog slechts een inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Gepensioneerden, chronisch zieken, gehandicapten en huishoudens van minstens 4 personen zijn van die extra huurverhoging uitgezonderd.

In 2016 geldt bij de jaarlijkse huurprijsaanpassing nog een maximale verhoging van inflatie plus 1,5 procent voor de laagste inkomensgroep (tot en met €34.678). Voor  inkomens boven  €34.678, maar niet boven €44.360 geldt per 1 juli 2016 een maximale huurstijging van inflatie plus 2 procent. Voor huishoudens met een inkomen boven €44.360 is een maximale huurstijging van inflatie plus 4% toegestaan.

Tijdelijke contracten

Om beter in te spelen op de veranderende  woonbehoeften op de woningmarkt en een efficiënter gebruik van de woningvoorraad,  heeft het kabinet via een wijziging van het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten uitgebreid. De volgende maatregelen worden hierbij doorgevoerd:

  • Een uitbreiding van de specifieke categorieën van ‘dringend eigen gebruik’
  • Uitbreiding van de Leegstandswet met de categorie te koop staande huurwoningen
  • Aanpassing en verruiming van de ‘diplomatenclausule’
  • Introductie van (onder voorwaarden) tijdelijke huurovereenkomsten

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons laatste nummer van Steengoed. De wijzigingen worden met ingang van 1 januari 2017 van kracht. De huursom voor corporaties mogelijk al per 1 juli 2016.