Home » Nieuwsberichten » Brief aan de formateur: de klus is nog lang niet klaar!

Brief aan de formateur: de klus is nog lang niet klaar!

07 juli 2017

Om rendabele exploitatie van vastgoed mogelijk te maken moeten marktverstoringen, belemmeringen en ondoelmatigheden in het volkshuisvestingsbeleid worden weggenomen. Daarom heeft Jan Kamminga, voorzitter Vastgoed Belang, een brief gestuurd naar informateur Gerrit Zalm.

Vastgoed Belang pleit er voor om op korte termijn te beginnen met het verlagen van de liberalisatiegrens tot de aftoppingsgrens van de huurtoeslag. Het wordt daardoor voor particuliere investeerders direct aantrekkelijk om te investeren in nieuwbouw van en transformatie naar huurwoningen voor huishoudens met middeninkomens (huurprijzen tussen € 600 en € 950).

Een ander huisvestingsonderwerp dat dringend moet worden besproken tijdens de formatie is de studentenhuisvesting, want de huur(prijs)regelgeving voor onzelfstandige woonruimte, voldoet niet meer aan de hedendaagse maatschappelijke werkelijkheid.